Nawigacja
e-dziennik Harmonogram Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Dokumenty szkolne Dyżury nauczycieli Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Rada Rodziców Ubezpieczenie Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości Deklaracja dostępności
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Doradztwo zawodowe Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020
Sektor: Edukacja szkolna
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji (np. szkół)


Oficjalna strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+
Projekt Erasmus+ "Ślad człowieka w Europie" ("Footprints across Europe")


Od 1.09.2015 do 30.08 2017 nasza szkoła realizuje projekt międzynarodowy finansowany przez Unię Europejską.

Lista szkół partnerskich:

Francja: Lycée Polyvalent
Stephané Hessel
8 rue Godart Roger
51331 Epernay

Anglia: Faringdon Academy of Schools
Fernham Road
SN7 7LB Faringdon

Finlandia: Akaan Lukio
Myllytie 3
37800 Akaa

Turcja: Kozan Fen Lisesi
Türkeli Mh. Akdan Sk. No: 2
01520 Adana

Włochy: Istituto Istruzione Superiore
Fazzini-Mercantini
via Salvo D'acquisto
63066 Grottammare


∎ Tytuł projektu to „Ślad człowieka w Europie”. Chodzi szczególnie o tzw. ślad węglowy, czyli ilość zanieczyszczeń ile każdy z nas zostawia wskutek swojej egzystencji na ziemi. Ale nie tylko. Śladem człowieka jest jego wkład w zmianę krajobrazu, organizację przestrzeni i ogólnie pojętą produkcję. Śladem człowieka jest też to, czego się w ciągu życia nauczy i co da z siebie innym.

∎ Pragniemy, aby nasi uczniowie jak najliczniej zaangażowali się w realizację działań i mamy nadzieję, że udział w międzynarodowym projekcie pozytywnie na nich wpłynie. Uczniowie wzbogacą swoją wiedzę z ekologii, geografii i fizyki o treści wykraczające poza program nauczania liceum. Spotkania międzynarodowe z pewnością przysłużą się do zwiększenia umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem języka angielskiego. Pracując podczas wizyt w różnych krajach w zespołach międzynarodowych rozwiną swoje umiejętności pracy w zespole, a także umiejętność prezentacji własnych osiągnięć oraz autoprezentacji. Dzięki takim umiejętnościom z pewnością łatwiej im będzie dostosować się do wysokich wymagań na wybranych uczelniach i być konkurencyjnym kandydatem na rynku pracy.

∎ Udział w projekcie międzynarodowym łączy się z tym, że uczniowie odbywają wizyty w krajach partnerskich, a więc i nasza szkoła będzie gościć młodzież i nauczycieli z wyżej wymienionych krajów. Taka wizyta będzie miała miejsce w terminie 7–11.03.20016 r. Serdecznie zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w zadaniach projektowych – bo warto.

∎ Zwracamy się również z prośbą o przyjęcie do swojego domu gościa zza granicy. Pobyt będzie trwał pięć dni roboczych. Można zyskać przyjaciela, rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne, szczególnie w języku angielskim i przeżyć wspaniałą przygodę – wymiana młodzieży to znacznie więcej niż codzienna szkolna rzeczywistość.


Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w projekcie musi wypełnić i dostarczyć formularz rekrutacyjny oraz zgodę rodziców na udział w projekcie.
Powyższe dokumenty dostępne są również tutaj.


Kalendarium

9-13.11.2015

Spotkanie projektowe w Oxford i Faringdon, Anglia

Zgodnie z kalendarium projektu “Footprints across Europe”, przedstawiciele wszystkich sześciu szkół uczestniczących w projekcie spotkali się w Anglii w trakcie wizyty projektowej. Nasze Liceum reprezentowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński, koordynator projektu Edyta Kwiecień i nauczyciel informatyki, Andrzej Kocerba.

Do dotychczasowego składu (szkoły z Anglii, Francji, Finlandii i nasze Liceum), dołączyły szkoły z Turcji i Włoch. Spotkanie rozpoczęło się zatem od wzajemnego poznania się nowych partnerów, nawiązania znajomości i wypracowania zasad współpracy w licznym, 16-osobowym zespole.
Najważniejszym celem spotkania projektowego było wypracowanie i przygotowanie założeń, celów, harmonogramu działań, które będą realizowane w trakcie najbliższego spotkania uczniów biorących udział w projekcie. Wizyta ta będzie miała miejsce w marcu 2016 roku w naszym Liceum. Trzy dni robocze (wtorek, środa i czwartek) poświęcone były właśnie na przygotowanie materiałów niezbędnych do prawidłowego przygotowania się uczniów w każdej szkole. Sformułowane zostały cele jakie mają być osiągnięte, a także sposoby ich realizacji oraz ewaluacji. Określone zostały wspólne założenia i wymagania, a także oczekiwane efekty wspólnej pracy uczniów w trakcie spotkania w Polsce.
Oprócz tych zagadnień, poruszane były także inne, nie mniej istotne kwestie, takie jak: organizacja pobytu młodzieży, rozliczanie wyjazdów i spotkań od strony finansowej, wybór optymalnych środków transportu.
W trakcie pobytu w szkole w Faringdon mieliśmy okazję obserwować szkolne obchody Dnia Pamięci (Remembrance Day) - święta obchodzonego w krajach Wspólnoty Narodów na cześć żołnierzy poległych w działaniach wojennych. Święto jest obchodzone 11 listopada. W ten dzień o godzinie 11 cześć poległym oddawana jest w formie dwóch minut ciszy. Każdy z obywateli, o ile ma sposobność, przystaje na tę chwilę. Dzień ten nazywany jest także Dniem Maka (ang. Poppy Day), z uwagi na zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków przypiętych do ubrania na znak pamięci.
Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie spotkania przez szkołę partnerską z Faringdon. Dzięki temu mieliśmy okazję nie tylko wspólnie pracować, ale zwiedziliśmyIntensywna praca pozwoliła wygospodarować nieco “czasu wolnego”, który wykorzystaliśmy na spacer po wspaniałym Oxfordzie, zwiedzanie i robienie pamiątkowych zdjęć.
Po trzech dniach pracy, wymiany poglądów, pomysłów i oczekiwań, wróciliśmy do Polski.

Należy podkreślić, że w bieżącym projekcie duży nacisk kładzie się na wykorzystanie nowoczesnych technologii. Bieżąca wymiana informacji, dokumentów, wspólna praca odbywa się z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. [fotoreportaż]

7-11.03.2016
Wizyta uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w naszej szkole.
Zgodnie z kalendarium projektu pierwsze spotkanie uczniów odbyło się w naszej szkole. Przybyło do nas 40 uczniów i 19 nauczycieli z Anglii, Finlandii, Francji, Turcji i Włoch.
Z naszej strony zaangażowanych było 38 uczniów i 9 nauczycieli.

Należy podkreślić szczególny wkład pracy w organizację całości wizyty dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego oraz koordynatora Edyty Kwiecień, którzy opracowali scenariusz działań i zadbali, aby wszystko było dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik”.

7 marca, poniedziałek
W godzinach dopołudniowych goście zwiedzali szkołę, brali udział w lekcjach i zajęciach. Po przerwie obiadowej, wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w Hadesie, gdzie oficjalnie powitał ich dyrektor Włodzimierz Kruszyński, wyrażając radość i satysfakcję z udziału w kolejnym projekcie międzynarodowym. Nadmienił przy tym, że do grupy „starych znajomych” - czyli szkół z Anglii, Finlandii, Francji, dołączyły dwie kolejne - z Włoch i Turcji. Uczestnicy projektu otrzymali zestawy praktycznych materiałów promujących projekt: teczkę, długopis, automatyczny ołówek, smycz, notatnik oraz pendrive w formie karty kredytowej. Następnie uczniowie ze wszystkich szkół przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne na temat sytuacji energetycznej w swoich krajach.

Zobaczyliśmy zatem mapy paliw kopalnych, źródła energii odnawialnej, planowane inwestycje w zakresie energetyki, bilanse energetyczne poszczególnych krajów i wiele innych, interesujących informacji. Prezentacje kończyły się różnymi formami ewaluacji. Były proste quizy, pytania, konkursy czy głosowanie widzów na wybraną odpowiedź.

8 marca, wtorek
Uczestnicy projektu spędzili cały dzień na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie wzięli udział w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Po wykładzie na temat możliwości pozyskiwania energii i sposobów jej wykorzystania, uczestnicy projektu podzielili się na 7 grup i wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach naukowych w Laboratorium Systemów Inteligentnych, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Struktury Materiałowej i Wymiany Ciepła oraz w Laboratorium Regulacji, Wymiany i Odzysku Ciepła. Mieli również okazję obejrzenia i uzyskania informacji na temat nowoczesnych rozwiązań energetycznych w budynku Energis.

Po zajęciach uczniowie mieli czas na posiłek, a w godzinach wieczornych wrócili do Kazimierzy Wielkiej. Ze strony polskiej uczestnikami wyjazdu opiekowali się: Włodzimierz Kruszyński, Edyta Kwiecień, Beata Niebylicka i Katarzyna Najman.

9 marca, środa
To dzień w całości poświęcony na prace przewidziane w projekcie, realizowane w naszej szkole.
W pracowni komputerowej uczniowie tworzyli interaktywną mapę energii. Podzielili się na sześć zespołów o mieszanym, międzynarodowym składzie, a następnie każdy z zespołów tworzył fragment dotyczący wybranego kraju. Praca przebiegała sprawnie i efektywnie, a całość działań koordynował nauczyciel informatyki, Andrzej Kocerba.

W sali 17 zaaranżowanej na pracownię plastyczną uczniowie pracowali w dwóch zespołach. Tworzona była fizyczna mapa energii, z wykorzystaniem przygotowanych materiałów, akcesoriów i przyborów, zaś drugi zespół zajmował się opracowaniem logo projektu. Zadania koordynowali: nauczyciel geografii Łukasz Łuszczyński oraz matematyki – Katarzyna Najman.

Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, co było znakomitą okazją do ćwiczenia języka angielskiego, wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów i przyjaźni.
W tym czasie nauczyciele z zagranicy mieli okazję hospitować lekcję fizyki, którą przygotowała i przeprowadziła zastępca dyrektora, Joanna Wrzesień oraz lekcję języka angielskiego, zaprezentowaną przez Beatę Niebylicką.
Po przerwie na lunch, zajęcia były kontynuowane do godziny 16. W tym czasie uczniowie pracowali nad projektami, a nauczyciele przedmiotów ścisłych i języków obcych spotkali się na konferencji poświęconej metodom nauczania tych przedmiotów w krajach partnerskich.
Po zakończeniu praz projektowych wszyscy uczestnicy spotkali się w klubie Hades. Wieczór rozpoczął się koncertem szkolnego zespołu rockowego, a potem nadeszła kolej na karaoke, podczas którego uczestnicy zaprezentowali swoje talenty wokalne. Wszyscy świetnie się bawili, a kolejne występy wzbudzały powszechny aplauz.

10 marca, czwartek
W sesji dopołudniowej dokończone zostały prace na trzema rozpoczętymi projektami: mapa interaktywna i fizyczna oraz logo projektu, na którym praca w dniu dzisiejszym odbywała się w pracowni komputerowej. Tym samym założone efekty działań zostały zrealizowane i były gotowe do prezentacji.
Wieczorem, w restauracji Euforia w Kazimierzy Małej, odbyło się uroczyste spotkanie, którego celem była prezentacja efektów działań oraz upowszechnienie projektu.
Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. starosta kazimierski - pan Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu – pan Marek Augustyn, dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej - pan Wojciech Kałat, sekretarz powiatu kazimierskiego – pan Marek Krupa. Z Politechniki Świętokrzyskiej przybyli pracownicy naukowi z kierownikiem Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej, prof. Jerzym Piotrowskim na czele. Obecni byli także dyrektorzy i przedstawiciele okolicznych szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów lokalnych różnego szczebla oraz, oczywiście, uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele. Każdy z gości otrzymali komplet materiałów informacyjnych na temat projektu.

Spotkanie prowadził Andrzej Kocerba, który w pierwszej kolejności zaprosił do mikrofonu dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego.
Pan dyrektor powitał zebranych i podziękował wszystkim za przybycie. Następnie przedstawił realizowany obecnie projekt „Ślad człowieka w Europie”. Poinformował o celach i zadaniach jakie zostały zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w trakcie mijającego tygodnia oraz tych, które są zaplanowane do realizacji w kolejnych etapach projektu.
W dalszej kolejności uczniowie ze wszystkich krajów przedstawili najciekawsze fragmenty swoich prezentacji. Przedstawiane informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a występujący byli nagradzani zasłużonymi brawami.
Po prezentacjach młodzieży, głos zabrał starosta Jan Nowak. Pogratulował uczestnikom projektu wspólnych działań, podkreślił wagę tematyki związanej z energią i życzył dalszej, owocnej współpracy. W trakcie przerwy na kawę i herbatę była okazja do wymiany poglądów, ciekawych rozmów i dyskusji, ale przede wszystkim do obejrzenia mapy fizycznej i logo projektu.
Kolejnym punktem wieczoru był panel dyskusyjny, w którym zaproszeni goście: starosta Jan Nowak, panowie David Wilson (Anglia), Andy Auckbur (Francja) oraz prof. Jerzy Piotrowski z PŚk odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących gospodarowania energią, pozyskiwania jej w alternatywny sposób, działań edukacyjnych w tym zakresie oraz oczekiwanych efektów naszego projektu w kontekście przyszłości Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyła wspólna, uroczysta kolacja. Rozmowy, dyskusje, wspólne, pamiątkowe zdjęcia – wszystko złożyło się na świetną atmosferę tego wieczoru.
W realizację wieczoru zaangażowani byli: Marek Burgiel, Łukasz Łuszczyński i Katarzyna Najman (scenografia, prezentacja efektów) oraz Andrzej Kocerba (nagłośnienie, multimedia, prowadzenie wieczoru) wraz z uczniami chętnymi do pomocy. Należy także podkreślić znakomite tłumaczenie poszczególnych wypowiedzi przez koordynatora projektu, Edytę Kwiecień.
Całość spotkania przygotowali dyrektor Włodzimierz Kruszyński i koordynator Edyta Kwiecień.

11 marca, piątek
W godzinach porannych uczestnicy projektu spotkali się w Hadesie, gdzie dyr. Włodzimierz Kruszyński i koordynator Edyta Kwiecień podziękowali wszystkim za pobyt, wspólnie spędzony czas i prace wykonane w ramach projektu. Goście otrzymali przygotowane pamiątki, upominki i gadżety promujące wizytę projektową w naszej szkole. Po zakończeniu spotkania nastąpił wyjazd do Krakowa. Zwiedzanie królewskiego miasta stanowiło ostatni punkt programu pobytu naszych gości w Kazimierzy Wielkiej.


Lista uczniów biorących udział w projekcie:
Klasa 1a:
1. Mateusz Klimczyk
2. Olaf Kapa
3. Łukasz Adamiec
4. Bartłomiej Możdżeń
5. Bartosz Smaczyński
6. Bartłomiej Rokita
7. Jakub Maniak
8. Aleksandra Jaworska
9. Patrycja Cieloch
10. Jowita Książek
11. Zuzanna Durbacz
Klasa 1b:
12. Natalia Klimczyk
13. Dariusz Gałka
14. Kacper Chmura
15. Bartosz Juszczyk
16. Szymon Świeca
Klasa 1c:
17. Anna Prokop
18. Alicja Karbowniczek
19. Sylwia Chajdaś
20. Rozalia Szmigiel
21. Karolina Czarna
22. Aleksandra Jakubas
Klasa 1d:
23. Wiktoria Bała
24. Klaudia Nocoń
25. Jakub Bijak
26. Dariusz Nowak
27. Szymon Godzisz
28. Szymon Lis
Klasa 2a:
29. Adrianna Biernat
Klasa 2b:
30. Angelika Białczyk
31. Piotr Parada
Klasa 2c:
32. Adrian Banaszek
Klasa 2d:
33. Dominika Cichacka
34. Klaudia Grzywna
35. Ilona Kuciak
36. Anna Sobieraj
37. Tomasz Kura
Klasa 3b:
38. Sebastian Gaweł

Osoby goszczące uczniów ze szkół partnerskich:
1. Paulina Skrzyńska 3c
2. Szymon Szmigiel 3b
3. Oktawia Wrzesień 2c
4. Piotr Parada 2b
5. Izabela Czapla 2b
6. Patrycja Gołębiowska 2b
7. Anna Lewicka 2b
8. Karolina Możdżeń 2b
9. Katarzyna Zmarlak 2b
10. Paula Szafrańska 2a
11. Adrianna Łój 2a
12. Daniel Widak 2a
13. Jakub Bijak 1d
14. Dariusz Nowak 1d
15. Alicja Karbowniczek 1c
16. Sylwia Chajdaś 1c
17. Aleksandra Jakubas 1c
18. Karolina Krupa 1b

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu:
Edyta Kwiecień – koordynator,
dyrektor Włodzimierz Kruszyński,
z-ca dyrektora Joanna Wrzesień,
Andrzej Kocerba – nauczyciel informatyki
Łukasz Łuszczyński – nauczyciel geografii
Katarzyna Najman – nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
Marek Burgiel, Anna Adamusik, Beata Niebylicka – nauczyciele j. angielskiego


Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii:
galeria 1
galeria 2

Interaktywna mapa energii

Relacja filmowa z wydarzenia upowszechniającego

Artykuły w Echu Dnia:
artykuł 1
artykuł 2
artykuł 3
artykuł 4
artykuł 5
artykuł 6

Inne materiały:
Film zamieszczony przez partnerów ze szkoły francuskiej

Artykuły w prasie tureckiej:
artykuł 1
artykuł 2
artykuł 3
artykuł 4


23-26.05.2016
Spotkanie projektowe w Grottammare/Ripatransone, Włochy
Zgodnie z kalendarium projektu „Ślad człowieka w Europie” kolejne spotkanie projektowe miało miejsce we Włoszech, w dniach 23-26 maja 2016r. Była to wizyta robocza, poświęcona w całości ocenie realizacji projektu po wizycie młodzieży w Polsce oraz wypracowaniu założeń na kolejne spotkania uczniów: we Francji i w Finlandii. Naszą szkołę reprezentowali: dyr. Włodzimierz Kruszyński, szkolny koordynator projektu Edyta Kwiecień oraz nauczyciel informatyki Andrzej Kocerba.
Działania odbywały się w dwóch miejscowościach: Grottammare i Ripantransone, gdyż włoska szkoła partnerska jest zespołem dwu szkół. W trakcie 3 dni odbyło się 5 sesji roboczych. W ich trakcie wypracowana została ocena i wnioski z wizyty uczniów w naszej szkole. Przygotowaliśmy także założenia i cele do realizacji w trakcie najbliższych spotkań młodzieży, czyli we Francji jesienią 2016 oraz w Finlandii wiosną 2017r. Prace były bardzo intensywne, a opracowana dokumentacja pozwala na właściwe przygotowanie uczniów biorących udział w projekcie do kolejnych spotkań. Materiały z projektu są współdzielone z wykorzystaniem chmury internetowej.

W trakcie wizyty odbyły się spotkania z władzami lokalnymi (merowie Grottammare i Ripatransone). Grottammare jest piękną, położoną nad brzegiem Adriatyku miejscowością turystyczną, zaś Ripatransone leży w odległości ok. 15 km w głębi lądu, na wzgórzu. W trakcie przejazdu można podziwiać wspaniałe widoki na Apeniny.
Nasi gospodarze dali nam także okazję poznania tradycji i kultury Włoch, a w ostatnim dniu mieliśmy trochę czasu „wolnego” na spacer po Grottammare i pamiątkowe zdjęcia.
Dziękujemy partnerom włoskim za przygotowanie i realizację wizyty. [fotoreportaż]


7.10.2016
Aktualizacja regulaminu i zasad rekrutacji
W związku ze zbliżającym się terminem kolejnego etapu realizacji projektu, prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Bieżąca wersja związana jest z wyjazdem młodzieży do Francji w listopadzie br., gdzie będzie realizowany kolejny etap projektu "Ślad człowieka w Europie".
Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w projekcie musi wypełnić i dostarczyć formularz rekrutacyjny oraz zgodę rodziców na udział w projekcie.
Powyższe dokumenty dostępne są również tutaj.


10.10.2016
Ewaluacja pierwszego etapu realizacji projektu
Wśród uczestników pierwszego etapu projektu - spotkania projektowego w naszej szkole - przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna. Jej wyniki zostały przeanalizowane, a wnioski z tej analizy opracowane w postaci raportu. Zapraszamy do zapoznania się omawianymi dokumentami.

Formularz ankietowy:


Wyniki i ich analiza:
14-19.11.2016
Zgodnie z kalendarium projektu kolejne spotkanie uczniów miało miejsce w szkole partnerskiej w Epernay we Francji.
Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów i 3 nauczycieli.

Był to kolejny etap Projektu naukowego Erasmus + , który nasza szkoła realizuje wspólnie z zaprzyjaźnionymi szkołami partnerskimi z pięciu europejskich krajów.
W dniach od 14 do 19 listopada b.r. gościliśmy w Épernay – miejscowości malowniczo położonej wśród wzgórz Szampanii.
Nasze liceum reprezentowała grupa dziewięciorga uczniów z klas drugich i trzecich. Uczestnikami byli: Adrianna Biernat, Gabriela Dąbek, Zuzanna Durbacz, Aleksandra Jaworska, Weronika Kita, Jowita Książek, Aleksandra Spiecha, Maciej Stankiewicz i Daniel Widak. Opiekunami grupy byli: dyrektor szkoły Włodzimierz Kruszyński, Edyta Kwiecień – szkolny koordynator Projektu i Łukasz Łuszczyński – nauczyciel geografii.
Program pobytu rozpoczął się przyjazdem do Épernay w dniu 14 listopada. Dołączyły do nas szkoły partnerskie z Anglii, Finlandii, Turcji i Włoch. Koordynatorem tej części Projektu była Francja. Gościła nas szkoła Lycee Polyvalent Stephane Hessel. Już pierwszego dnia, w drodze losowania przydzielono uczniów do grup - każdą grupę współtworzyli uczniowie z wszystkich szkół. Przez kolejne dwa dni brali oni udział w głównych działaniach projektowych: badali właściwości materiałów izolacyjnych – stałych i sypkich, określali współczynnik przewodzenia ciepła, a więc wybierali najlepszy materiał izolujący. Posługując się kalorymetrem oceniali wielkość spadku temperatury wody w czasie w naczyniu izolowanym materiałem izolacyjnym oraz przy braku jego użycia. Wnioski jakie uzyskali uczniowie wiązały się z uświadomieniem znaczenia użycia materiałów izolujących w oszczędzaniu energii, której wytwarzanie często nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Pod kierunkiem nauczycieli i w towarzystwie uczniów z francuskiej szkoły mieli również możliwość testowania kamery termowizyjnej wewnątrz budynku, jak również w otoczeniu szkoły – w celu zlokalizowania obszarów o podwyższonej emisji ciepła.

Podsumowaniem działań badawczych były prezentacje , przygotowane przez poszczególne grupy. Zostały one przedstawione przez członków każdej grupy komisji, złożonej z nauczycieli szkół biorących udział w Projekcie. Spośród ośmiu uczestniczących grup wybrano trzy, które najlepiej - zdaniem jury - wykonały doświadczenia i zaprezentowały ich wyniki (zwycięzcom przyznano miejsca od 1. do 3.). Prezentacja i nagrodzenie zwycięskich grup odbyło się podczas poczęstunku, kończącego drugi dzień działań projektowych. Po południu przyszedł czas na zwiedzanie. Odwiedziliśmy położone na północ miasto Reims, słynące z katedry pw. Panny Marii (Notre Dame), wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, miejscu koronacji królów francuskich. Wizytowaliśmy w tym dniu również zakład produkcji szampana.
Kolejny dzień wizyty w całości poświęciliśmy wyjazdowi do Strasbourga i zwiedzeniu Parlamentu Europejskiego. W Sali im. Margaret Thatcher poznaliśmy kulisy funkcjonowania tej międzynarodowej instytucji, jej strukturę, pełnione cele.
Ostatni, „roboczy” dzień był podsumowaniem Projektu. Dokonano jego ewaluacji pod kątem realizacji zakładanych celów. Na zakończenie mieliśmy również możliwość hospitowania lekcji języka angielskiego w goszczącej nas Szkole.
Następnego dnia nasza grupa – jako ostatnia – odleciała do Krakowa. [fotoreportaż]
Relacja: Łukasz Łuszczyński18.02.2017
Aktualizacja regulaminu i zasad rekrutacji
W związku ze zbliżającym się terminem kolejnego etapu realizacji projektu, prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Bieżąca wersja związana jest z wyjazdem młodzieży do Finlandii w marcu br., gdzie będzie realizowany kolejny etap projektu "Ślad człowieka w Europie".
Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w projekcie musi wypełnić i dostarczyć formularz rekrutacyjny oraz zgodę rodziców na udział w projekcie.
Powyższe dokumenty dostępne są również tutaj.


3-7.04.2017
Ostatnie w kalendarium projektu spotkanie uczniów miało miejsce w szkole partnerskiej w Akaa w Finlandii.
Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów i 6 nauczycieli.

Cała grupa wyruszyła w podróż 3.04.2017 o 3.00 rano busem spod LO na lotnisko w Balicach, by rozpocząć wielką przygodę z FINLANDIĄ. Grupę uczniów reprezentowali: Zuzanna Kolanoś, Andżelika Marzec, Klaudia Kmiecik, Sebastian Bil, Łukasz Adamiec, Jakub Bijak, Szymon Godzisz i Szymon Lis. Na miejscu szybko otrzymali obaj Szymoni odpowiednie pseudonimy, Szymon Godzisz został Saimonem, a Szymon Lis Foxem, co bardzo ułatwiało identyfikację. Uczniami opiekowali się koordynatorka projektu Edyta Kwiecień, fotoreporter Łukasz Łuszczyński, wicedyrektor szkoły Joanna Wrzesień oraz Lidia Kałat (okazuje się, że nazwisko naszej Pani Profesor jest tak sławne, że widnieje nawet na fińskich czekoladach, czego nie omieszkali zauważyć uczniowie i na pamiątkę podarowali Pani profesor taki prezent), pozostałe dwie panie to Beata Niebylicka (nawet w Finlandii miała Pani Profesor okazję wystąpić z zespołem muzycznym w ostatnim dniu, uświetniając galę wieczornego koncertu) i Mariola Czarny - kronikarz :)


Finlandia powitała nas chłodem, który szybko został zneutralizowany serdecznym przyjęciem przez gospodarzy: panią Dyrektor, fińskich uczniów, rodziny, które przyjmowały naszych uczniów. Kolejny dzień to była już ciężka praca w grupach warsztatowych: Eurocitizenship, Ecotourism, Video, Music, Questions for the panel discussion, Banners for the march. Niektóre efekty pracy w grupach warsztatowych widzieliśmy już podczas pobytu, np. hasła promujące ekologię, banery i transparenty nieśliśmy podczas "zielonego marszu”, który odbył się w czwartek, pytania ułożone przez Simona usłyszeliśmy podczas panelu dyskusyjnego w czwartek wieczorem (trzeba zaznaczyć, że pytania Szymona – czytaj Simona, obalały stereotypy dotyczące Polaków, tak zresztą, jak rewelacyjne zachowanie naszej młodzieży), największą radość przyniosły jednak nam i wszystkim rezultaty warsztatu - Music. Znaleźli się w tej grupie Fox, Andżelika, Klaudia, Łukasz i Pani Lidia Kałat, skąd takie zainteresowanie muzyką nie wiadomo, ale rezultaty olśniewające. Wszyscy uczyli się grać i śpiewać piosenkę ekologiczną "Down by the river” i co się okazało nagle? Pani Kałat grała na pianinie, jakby się przy nim urodziła, Fox i Łukasz na cymbałkach nie ustępowali Jankielowi, a Klaudia i Andżelika tak uroczo potrząsały grzechotkami, że patrzeć i słuchać było miło. Przygotowane na warsztatach – Video i Ecotourism prezentacje zostaną przedstawione na zakończenie projektu.


W środę mieliśmy wycieczkę do Tampere, piękne miasteczko, z uroczym rynkiem, zakupowym pasażem urządzonym na terenie starego dworca, to była istna feeria kolorów, smaków, zapachów, kobierzec smaków. W Tampere zwiedzaliśmy także Muzeum Lenina, co, jak pisaliśmy w relacji facebookowej nas nieco zdumiało. Dla nas jest to postać jednoznacznie zła, dla Finów to ten, który dał im niepodległość. Trzeba było uszanować racje gospodarzy, ale wpisem do kroniki daliśmy znać o naszych odczuciach. Miasto oglądaliśmy także z perspektywy wież widokowych, piękne zdjęcia dołączone do relacji pozwolą zobaczyć, że Finlandia to nie tylko kraj tysiąca jezior, ale także zieleni, czystego powietrza, zaskakujących zderzeń lata i zimy. W tym dniu obserwowaliśmy także nowoczesna spalarnię śmieci. Wprowadzający wykład uświadomił nam, jak istotną rolę pełni świadoma gospodarka, ekologiczne podejście do problemu, jak ważne jest pozyskiwanie energii ze recyklingu. Zresztą ta wizyta spełniła swoją rolę, pozwoliła zrozumieć jak potrzebne jest globalne działanie chroniące naturalne zasoby, jakie są zagrożenia dla środowiska, jak można planować działania zmierzające do poprawy jakości życia i jak zapobiegać dewastacji przyrody. Nasi uczniowie podczas pobytu u rodzin i w trakcie spotkań w grupach warsztatowych mieli także obowiązek obserwować te wszystkie nowe dla nich zwyczaje, tradycje, system edukacyjny, gdyż będą musieli wykonać projekty dotyczące: fińskiego systemu edukacyjnego, tradycji i obyczajów, zagospodarowania czasu wolnego, narodowych potraw. Duże pole do takich obserwacji i zdobywania wiadomości dawały pobyty wśród rówieśników i rodzin, uczniowie opowiadali nam przy rannych odprawach o pobytach w saunie, o wieczornych grach w piłkę nożną i koszykówkę, o podawanych w domu posiłkach.


W czwartek miał miejsce tzw. "zielony marsz”. Z przygotowanymi transparentami, banerami, hasłami, z pieśnią na ustach maszerowaliśmy ulicami Toijala ,witani przez uczniów szkół i przedszkolaków, to piękne świadectwo zaangażowania, propagowanie ekologicznego stylu życia. Sprzyjała nam pogoda, dlatego marsz stał się nie tylko obowiązkiem, ale przyjemnością. Wieczorem odbyło się uroczyste zakończenie projektu. W programie były dyskusja panelowa, naszą szkołę reprezentowała pani Edyta Kwiecień, która z taką swoboda odpowiadała na pytania, że budziło to podziw, dla wartości merytorycznej odpowiedzi, swobody wypowiedzi w języku angielskim i kompetencji interpersonalnych. Podzielni na międzynarodowe grupy uczniowie i nauczyciele odpowiadali na pytania wypracowane we wtorek, co było poniekąd sprawdzianem wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie i dowodem na kilkudniową integrację i współpracę. Na zakończenie wieczoru odbył się koncert, jedliśmy pożegnalną kolację, na której serwowano fińskie specjały, i jak to przy pożegnalnych chwilach bywa - rozmowy, planowanie spotkań, wymiany telefonów. Piątkowe pożegnanie ranne przed wyjazdem spod szkoły w Akaa pokazało, jak mocno uczniowie się zżyli. Uściski, przytulania, a nawet łzy wzruszenia były na porządku dziennym, a na pamiątki każdy otrzymał upominek - torbę ekologiczną.


Podczas powrotu do domu – Polski zatrzymaliśmy się jeszcze na zwiedzanie Helsinek. To już bardzo duże miasto, zwiedzaliśmy kościół protestancki górujący nad pięknym rynkiem, dzielnicę portową. Potem ostatnie zakupy pamiątek i port lotniczy.


Wróciliśmy cali, zdrowi, szczęśliwi i pełni wrażeń. To był dobrze wykorzystany wyjazd, a czas pokaże w jaki sposób przełoży się to na realne działania w przyszłości, jeżeli chodzi o propagowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszej szkole, powiecie, Polsce.
Relacja: Mariola Czarny
Fotografie wykonywali wszyscy uczestnicy wyjazdu; wyboru i opracowania dokonał Łukasz Łuszczyński
Fotoreportaż: część 1 część 2


27-29.05.2017
Spotkanie podsumowujące realizowany wspólnie projekt "Ślad człowieka w Europie"

W naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany wspólnie projekt "Ślad człowieka w Europie". W dniach 27-29 maja 2017 roku (sobota-niedziela-poniedziałek) przebywali w Kazimierzy Wielkiej koordynatorzy i nauczyciele z pięciu partnerskich szkół - łącznie 18 osób. Prace rozpoczęły się w sobotnie popołudnie, a następnie były kontynuowane w niedzielne przedpołudnie oraz w poniedziałek rano i po południu. Łącznie odbyły się 4 sesje poświęcone podsumowaniu działań bieżącego projektu oraz wypracowaniu założeń na dalszą współpracę.


W niedzielę, w południe wszyscy udaliśmy się na wyjazd do Ojcowa i Krakowa. Piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu zabytków naszej kultury, goście zachwycali się także naszą przyrodą. Po wspólnej kolacji i spacerze uliczkami Krakowa nastąpił powrót do Kazimierzy Wielkiej.


W poniedziałek, 29 maja, punktualnie w południe w sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się goście z zagranicy, zaproszeni dyrektorzy okolicznych szkół z nauczycielami języka angielskiego, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie naszego Liceum. W trakcie spotkania dyrektor Włodzimierz Kruszyński przedstawił działania i efekty zrealizowanego projektu, podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję na kolejne wspólne projekty. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, obejrzeliśmy film przygotowany przez szkołę z Włoch, a Turcja zaprezentowała broszurę o ekoturystyce.
Koordynator projektu, pan Andy Auckbur z Francji, podziękował za wspólnie zrealizowany projekt. Podkreślił jego wagę i oczekiwany wpływ na sposób myślenia młodych ludzi biorących w nim udział.


Po zakończeniu części oficjalnej gości zwiedzili przygotowane stoiska i ekspozycje, były wpisy do kroniki projektu, pamiątkowe zdjęcia i rozmowy w kuluarach.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, w poniedziałkowe popołudnie odbyła się ostatnia z zaplanowanych sesji roboczych. Na zakończenie były już pierwsze pożegnania, a ostatni goście wyjechali z Kazimierzy Wielkiej we wtorek rano. [fotoreportaż]

Inne materiały:
Film - kampania uświadamiająca zagrożenia dla środowiska naturalnego

Broszura "Jak być aktywnym obywatelem - poradnik dla młodzieży"

Broszura "Przewodnik ekoturysty" oraz jej tłumaczenie - projekt wykonany przez uczniów klas 2a i 2c

Wyniki ankiety dla uczniów liceum na zakończenie realizacji projektu, badającej jego upowszechnienie

Ankieta dla uczniów - uczestników wyjazdów projektowych

Ankieta dla nauczycieli biorących udział w wyjeździe projektowym

Dodane przez Admin dnia 04.12.2015 7153 czytań Drukuj
Imieniny obchodzą
Ilona, Jerzy, Wojciech
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.103s
Content