Nawigacja
e-dziennik Harmonogram Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Dokumenty szkolne Dyżury nauczycieli Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Rada Rodziców Ubezpieczenie Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości Deklaracja dostępności
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Doradztwo zawodowe Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Archiwalnej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwalna strona internetowa LO w Kazimierzy Wielkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych,
 • strona nie posiada możliwości dostosowania kontrastu i wielkości czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kocerba.
 • E-mail: administrator@lokw.edu.pl
 • Telefon: 413521301

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 • Adres: ul. Partyzantów 3
  28-500 Kazimierza Wielka
 • E-mail: sekretariat.lomcskw@gmail.com
 • Telefon: 413521301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła posiada dwa budynki: budynek główny i pawilony. Do budynku głównego prowadzi wejście od ul. Partyzantów. Do pawilonów prowadzą trzy wejścia: z terenu szkolnego od drogi pomiędzy głównym budynkiem i pawilonami.
 2. Do wejścia do budynku głównego prowadzą schody niewyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do pawilonów można wejść bezpośrednio z drogi po schodach składających się maksymalnie z dwóch stopni.
 3. Żadne wejście nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynkach nie ma wind.
 6. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze na wszystkich kondygnacjach.
 7. W szkole nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynków.
 10. Budynki nie są wyposażony w pętlę indukcyjną.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 12. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 13. Osoby ze szczególnymi potrzebami nie mają zapewnionej ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe.
 14. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone, przeprowadzane są szkolenia i instruktaże dla pracowników i uczniów.
 15. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Podczas przeglądania strony można korzystać ze standardowych skrótów przeglądarki, umożliwiających m.in. zmianę wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Obecnie dostępna jest nowa wersja strony internetowej, zapewniająca możliwość zmiany kontrastu i wielkości czcionki.

Planuje się zrealizowanie dostępu do wybranej sali lekcyjnej oraz adaptację toalety dla osób niepełnosprawnych.

Imieniny obchodzą
Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.100s
Content