Nawigacja
e-dziennik Harmonogram Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Dokumenty szkolne Dyżury nauczycieli Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Rada Rodziców Ubezpieczenie Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości Deklaracja dostępności
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Doradztwo zawodowe Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Notka licencyjna
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zobacz pełną treść) zwana dalej „Ustawą”.
 • Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane znajdujące się w serwisie lokw.edu.pl (równoznacznym z lokw.neostrada.pl oraz lokw.hopto.org), zwanym dalej "Serwisem", chronione są prawami autorskimi, i ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej posiada wszelkie prawa do zawartości Serwisu, włącznie z prawem do ich kopiowania - w tym tekstów, zdjęć, filmów, grafik, oprogramowania, dokumentacji i wszelkich innych danych nazywanych dalej "Materiałami".

 • Materiały pochodzące od osób trzecich zostały zamieszczone w Serwisie za ich zgodą.

 • Twórcą Serwisu jest administrator Serwisu.

 • Autorem Materiałów jest administrator Serwisu, chyba, że w sposób jawny podano inaczej.

 • Autorskie prawa osobiste przysługują autorowi Materiałów.

 • Autorskie prawa majątkowe przysługują Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.

 • Użycie skopiowanych lub pobranych Materiałów w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

 • Zabrania się prezentacji Materiałów w taki sposób, że wyglądają jak należące do innego serwisu.

 • Dopuszcza się użycie Materiałów w celach promocyjnych i informacyjnych wyłącznie w sposób oznaczony (z podaniem źródła).

 • Wszelkie użyte w Serwisie nazwy i znaki towarowe mogą być znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

 • Wykorzystanie wizerunku: Zgodnie z art. 81 Ustawy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Inne przypadki wykorzystanie dostępnego w Serwisie wizerunku dowolnej osoby wymagają osobistej zgody osoby na nim przedstawionej. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z niewłaściwego wykorzystania wizerunków dostępnych w Serwisie przez osoby trzecie.

Serwis pracuje na serwerze dedykowanym w oparciu o CMS PHP-Fusion z szablonem Milestone (patrz informacje w stopce strony). Adaptacja szablonu, opracowanie elementów graficznych, dostosowanie kodu, administrowanie serwerem: Andrzej Kocerba.
Imieniny obchodzą
Julia, Daniela, Bogdan, Bohdan, Judyta, Grzegorz
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.102s
Content