Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
2020-03-23: Komunikat
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będą prowadzone metodą zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.


Od 25 marca będzie obowiązywał zmieniony plan zajęć dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, uwzględniający zalecenia medyczne odnośnie korzystania z komputera, telefonu komórkowego itp.
Plan zajęć będzie umieszczany w dzienniku elektronicznym, do którego uczniowie uzyskają dostęp od wychowawców.
Nauczyciele będą realizowali nauczanie, udostępniając materiały przygotowane przez siebie z uwzględnieniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Nauczyciele będą monitorować pracę uczniów poprzez sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich postępów w nauce.
Do komunikowania się z uczniami nauczyciele będą wykorzystywali różnego rodzaju sposoby komunikacji:
- klasyczną pocztę elektroniczną,
- e-dziennik,
- platformę Quizizz,
- komunikator Facebook-Messenger,
- platformę Skype itp.

W razie potrzeby uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami.
Terminy konsultacji zostaną podane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Zwracam się do uczniów, aby czas przeznaczony na zdalne nauczanie dobrze wykorzystać, systematycznie pracując i przygotowując się do kolejnych lekcji.
Proszę dbajcie o siebie, nie wychodźcie bez potrzeby z domu, przestrzegajcie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W razie potrzeby, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 41 352-13-01 (sekretariat).

Admin dnia 23.03.2020 Drukuj
Imieniny obchodzą
Franciszka, Dominik, Katarzyna, Brunon
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.101s
Content