Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
2019-06-07: Komunikat dyrektora w sprawie bezpieczeństwa uczniów
Ważne
KOMUNIKAT DYREKTORA
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 07 czerwca 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa uczniów w szkole
skierowany do rodziców.


Szanowni Pastwo.
Bezpieczeństwo przebywania uczniów w szkole na znaczenie priorytetowe. Szkoła wspólnie z rodzicami chce o nie zadbać.
Chciałbym Państwu przekazać informacje dotyczące procedur obowiązujących w szkole, które pozwalają na właściwe reagowanie w sytuacji ewentualnych zagrożeń.


Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów (materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz z poniższymi informacjami.


Lista instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 tel. 41 35-21-937
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bejscach tel. 41 35-11-010
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Czarnocinie tel. 41 35-12-028
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Opatowcu tel. 41 35-18-052
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Skalbmierzu tel. 41 35-29-085

2. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 tel. 41 35-21-937
GKRPA w Bejscach tel. 41 35-11-010
GKRPA w Czarnocinie tel. 41 35-12-028
GKRPA w Opatowcu tel. 41 35-18-052
GKRPA w Skalbmierzu tel. 41 35-29-085

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
ul Partyzantów 29 tel. 41 35 21 349

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12 tel. 041 35-02-300

5. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przestępstw Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów12 tel. 41 35-21-349

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego. Poradnia Odwykowa
Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12 tel. 41 35-22-140

7.Komenda Powiatowa Policji Kazimierza Wielka
Al. Parkowa 1 tel. 41 35-02-205, 997
Posterunek policji w Bejscach tel. 41 35-02-244 lub 41 35-11-007
Posterunek Policji w Skalbmierzu tel. 41 35-020247 lub 41 35-29-007

8. Sąd Rejonowy/ kuratorzy zawodowi Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 3 tel. 41 35-22-690

9. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu Ich Rodzin Oraz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 4 (budynek byłego przedszkola)
czynny: wtorki w godz. 8.00- 10.30, czwartki 8.00 -11.00


W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w szkole jest dostępna „skrzynka na sygnały”.


Dyrektor szkoły
Włodzimierz Kruszyński

Admin dnia 07.06.2019 Drukuj
Imieniny obchodzą
Franciszka, Dominik, Katarzyna, Brunon
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.102s
Content