Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Komunikat dla zdających pisemny egzamin maturalny 2016
WażneW dniu 4 maja 2016r. egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczynają się egzaminy maturalne. Przypominamy zdającym, że pod salę egzaminacyjną należy stawić się z odpowiednim wyprzedzeniem, ze względu na rozbudowaną procedurę (weryfikacja tożsamości, losowanie miejsc, wydawanie naklejek kodowych...). Zdających na sali gimnastycznej prosimy stanowczo o przybycie najpóźniej o 8.30.
Zdający wpuszczani są na salę egzaminacyjną wg alfabetycznej listy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - nie wg list klasowych. Oznacza to, że np. na salę gimnastyczną najpierw wejdą zdający na literę "A", potem "B" itd...
Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego. Nie wolno mieć ze sobą i wnosić na salę telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych. Przybory piśmienne: długopis lub pióro piszące kolorem czarnym, nie wolno korzystać z ołówka, cyrkiel na egzamin z matematyki musi umożliwiać rysowanie długopisem. Kalkulator nie może wydawać dźwięków w trakcie naciskania klawiszy, gdyż będzie to przeszkadzać innym zdającym.

Pozostałe przybory dopuszczone do używania w trakcie egzaminu maturalnego wymienione są w odpowiednim komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!

Admin dnia 27.04.2016 Drukuj
Imieniny obchodzą
Franciszka, Dominik, Katarzyna, Brunon
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.102s
Content