Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Najnowsze informacje
2020-08-12: Informacja o wynikach egzaminu maturalnego | 2020-08-12: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | Komunikat w sprawie odbioru danych dostępowych do konta zdającego | 2020-06-30: #GaszynChallengeTosia | 2020-06-26: Zakończenie roku szkolnego 2019/20 | Procedury i harmonogram rozdania świadectw | 2020-06-08: Egzaminy maturalne 2020 |
Nowiny
Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Informacje promocyjne 2020

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji

Dominik - absolwent 2020

Oferta edukacyjna 2020/21


- - - 13 sierpnia - 18 sierpnia godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) - - -

Szczegółowy terminarz rekrutacji
Admin dnia 07.01.2020 07:58:00 · Czytaj całość · 1702 czytań · Drukuj
2020-08-12: Informacja o wynikach egzaminu maturalnego
WażneKolejny sukces naszego Liceum!!!
Zdawalność tegorocznego egzaminu maturalnego w naszej szkole wyniosła 93%, co jest na tle powiatu kazimierskiego wielkim sukcesem, gdyż średnia zdawalność w powiecie wyniosła zaledwie 57%, a we wszystkich liceach woj. świętokrzyskiego - 85%.
Nasze Liceum niezmiennie od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród szkół powiatu kazimierskiego i plasuje się w czołówce liceów województwa świętokrzyskiego. Podkreślamy, że do egzaminu maturalnego przystępują rokrocznie wszyscy uczniowie kończący szkołę.

Gratulacje należą się naszym tegorocznym absolwentom i kadrze nauczycielskiej naszego Liceum!!!
Admin dnia 12.08.2020 10:09:00 · Drukuj

2020-08-12: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
WażnePodajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Przypominamy, że NIE jest to lista kandydatów przyjętych do szkoły. Wolę przyjęcia (podjęcia nauki) należy potwierdzić poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić w dniach 13 sierpnia - 18 sierpnia godz. 15.00, zgodnie z terminarzem rekrutacji.


---> LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH <---


Admin dnia 12.08.2020 10:00:00 ·  Czytaj całość · 409 czytań · Drukuj

Komunikat w sprawie odbioru danych dostępowych do konta zdającego
WażneDrodzy Maturzyści.

Hasła do konta zdającego są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Hasło można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.
Po hasła najlepiej zgłosić się w dniach 8-10 lipca lub 10 sierpnia.


Przypominam, że rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w szkole.

Dyrektor
Włodzimierz Kruszyński
Admin dnia 08.07.2020 11:02:00 · Drukuj

2020-06-30: #GaszynChallengeTosia
WydarzeniaW odpowiedzi na nominację SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, podjęliśmy wyzwanie i zrealizowaliśmy wyznaczone zadanie.
Nominujemy PZEAS w Kazimierzy Wielkiej oraz ZSZ w Odonowie.
Wszystkie te działania są realizacją szczytnego planu pomocy 19 miesięcznej Tosi Popławskiej. Szczegółowe informacje możecie zobaczyć klikając tutaj.
A oto nagranie z realizacji zadania:
Admin dnia 01.07.2020 12:23:00 · Drukuj

2020-06-26: Zakończenie roku szkolnego 2019/20
WydarzeniaZakończenie roku szkolnego 2019/20 miało przebieg zgodny z zaleceniami bezpieczeństwa obowiązującymi w związku z pandemią covid-19. Za pomocą e-dziennika do uczniów zwrócił się dyrektor Włodzimierz Kruszyński. Podziękował za naukę i pracę, wysokie średnie oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, a także zaangażowanie w życie artystyczne szkoły i środowiska. Złożył także życzenia dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Podziękowania otrzymali również nauczyciele i pracownicy szkoły, a także ci spośród rodziców, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w realizacji zadań szkoły.
Samorząd Szkolny przesłał e-kartki z życzeniami udanych wakacji dla wszystkich nauczycieli i pracowników oraz dla uczniów - dziękujemy!

Wręczenie świadectw i dyplomów odbyło się w piątek, 26 czerwca i w poniedziałek, 29 czerwca. Uczniowie zgłaszali się zgodnie z opublikowanym harmonogramem, do wyznaczonych sal, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa. Wychowawcy klas wręczyli świadectwa promocyjne, dyplomy za osiągnięcia, podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców.
Wakacje 2020 rozpoczęte! Niech będą udane i bezpieczne!
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Admin dnia 29.06.2020 18:10:00 · Drukuj

Procedury i harmonogram rozdania świadectw
WażneZamieszczamy procedury i harmonogram rozdania świadectw za rok szkolny 2019/20. Informacje te otrzymaliście już wcześniej za pomocą e-dziennika. Przypominamy je jeszcze raz, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania.
Zdecydowanie oczekujemy przestrzegania zaleceń i kolejności.
Przypominamy:
1a4, 1b4 i 2a - piątek, 26 czerwca;
1a3, 1b3, 2b i 2c - poniedziałek, 29 czerwca.

Zapoznaj się ze szczegółowymi zaleceniami i harmonogramem
Admin dnia 25.06.2020 20:12:00 ·  Czytaj całość · 124 czytań · Drukuj

2020-06-08: Egzaminy maturalne 2020
WydarzeniaTegoroczna wiosenna sesja maturalna rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem. Organizacja egzaminu dojrzałości wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa ze względu na pandemię covid-19. W naszej galerii możecie zobaczyć zdjęcia wykonane przed egzaminami z matematyki i języka angielskiego. Naszym tegorocznym absolwentom oraz innym zdającym w tym roku maturę, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!
Admin dnia 12.06.2020 14:18:00 · Drukuj

Nauka zdalna - wiosna 2020
WydarzeniaNauka zdalna wiąże się koniecznością zorganizowania sobie odpowiedniego stanowiska do pracy. Czasami są to bardzo zaskakujące konfiguracje. Od uczniów klas 1a3 i 1b3 otrzymaliśmy fotografie, które możecie zobaczyć w naszej galerii. Bardzo chętnie zamieścimy kolejne zdjęcia.

Admin dnia 09.06.2020 20:07:00 · Drukuj

Komunikat dla zdających egzamin maturalny
WażnePrzypominamy informacje organizacyjne dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego :
- zdający ma się zgłosić do sali egzaminacyjnej zgodnie z podanym harmonogramem;
- wchodząc do budynku szkoły, należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;
- wpuszczanie do sal egzaminacyjnych odbywać się będzie zgodnie z wywieszoną listą, oczekując na wejście do sali należy zachować bezpieczny dystans;
- każdy zdający ma mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i czarno piszący długopis lub pióro (najlepiej kilka sztuk na zapas) oraz przybory dopuszczone na danym egzaminie;
- każdy zdający ma zgłosić się w masce zakrywającej usta i nos, maskę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca;
- każdy zdający może przynieść ze sobą butelkę wody do picia.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów. Możliwe jest skorzystanie z szatni, ale ze względu na pandemię procedura jest kłopotliwa i zalecamy pozostawienie wszystkich zbędnych przedmiotów poza budynkiem szkoły.

Szczegółowe informacje zostały w stosownym czasie przekazane przez dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego - przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego - za pomocą e-dziennika. Koniecznie zapoznaj się z nimi przed egzaminem.

Życzymy powodzenia!
Admin dnia 07.06.2020 20:00:00 · Drukuj

2020-05-28: Komunikat w sprawie organizacji egzaminów maturalnych
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum
w sprawie organizacji egzaminu maturalnego

z dnia 28.05.2020r.

W roku 2020, ze względu na stan epidemii obowiązują zmienione procedury zdawania egzaminu maturalnego uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego.
W dniu 22 maja upubliczniłem, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, informacje dotyczące zdawania egzaminu.
Ze względu na dużą wagę tych informacji upubliczniam je ponownie na stronie internetowej szkoły.
Proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie się podczas egzaminów.
W najbliższym czasie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego upublicznię harmonogram egzaminów w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proszę o śledzenie informacji, które będą zamieszczanie w dzienniku elektronicznym.

---> ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI <---
Admin dnia 28.05.2020 20:19:00 ·  Czytaj całość · 131 czytań · Drukuj

2020-04-27: Zarządzenie
Ważne
Zarządzenie nr 7/20
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
w sprawie funkcjonowanie szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
z dnia 27.04.2020r.


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, że realizacja zadań szkoły w okresie od 27.04 do 24.05.2020r. nadal będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Admin dnia 27.04.2020 08:00:00 · Drukuj

2020-04-24: Zakończenie zajęć edukacyjnych klas maturalnych
WydarzeniaZakończenie zajęć klas trzecich liceum 3-letniego odbyło się w tym roku w sposób nietypowy, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w związku z pandemią covid-19.

Admin dnia 24.04.2020 15:26:00 ·  Czytaj całość · 298 czytań · Drukuj

2020-04-09: Komunikat
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 roku informuję, że postanowienia zawarte w komunikacie z 23 marca br. obowiązują do 26 kwietnia 2020 roku.

Admin dnia 09.04.2020 16:14:00 · Drukuj

2020-03-24: Podsumowanie Turnieju Trzech Rakiet
SukcesyZ uwagi na obecną sytuację w kraju i na świecie w obliczu wystąpienia zagrożenia zakażenia koronawirusem podsumowana została dotychczasowa rywalizację w ramach I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Rozgrywki tenisa ziemnego (trzeciej nierozegranej konkurencji) odbędą się jako osobna konkurencja w terminie, który będzie możliwy do bezpiecznego przeprowadzenia.
W ramach turnieju odbyły się rozgrywki w dwóch konkurencjach: tenis stołowy - 6 grudnia 2019 roku w ZSR w Cudzynowicach oraz badminton - 26 lutego 2020 roku w SP w Zbludowicach.
Admin dnia 24.03.2020 16:29:00 ·  Czytaj całość · 139 czytań · Drukuj

Imieniny obchodzą
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.127s
Content