Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Najnowsze informacje
2020-05-28: Komunikat w sprawie organizacji egzaminów maturalnych | 2020-04-27: Zarządzenie | 2020-04-24: Zakończenie zajęć edukacyjnych klas maturalnych | 2020-04-09: Komunikat | 2020-03-24: Podsumowanie Turnieju Trzech Rakiet | 2020-03-23: Komunikat | 2020-03-11: Komunikat |
Nowiny
Rekrutacja
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
       


- - - Nowy harmonogram rekrutacji - - -

Obowiązuje nowy harmonogram rekrutacji ogłoszony przez Ministerstow Edukacji Narodowej.

Wkrótce zamieścimy szczegółowy terminarz poszczególnych etapów rekrutacji, warunki, wymagane dokumenty oraz sposób ich przekazywania.
Admin dnia 07.01.2020 07:58:00 · Czytaj całość · 306 czytań · Drukuj
2020-05-28: Komunikat w sprawie organizacji egzaminów maturalnych
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum
w sprawie organizacji egzaminu maturalnego

z dnia 28.05.2020r.

W roku 2020, ze względu na stan epidemii obowiązują zmienione procedury zdawania egzaminu maturalnego uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego.
W dniu 22 maja upubliczniłem, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, informacje dotyczące zdawania egzaminu.
Ze względu na dużą wagę tych informacji upubliczniam je ponownie na stronie internetowej szkoły.
Proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie się podczas egzaminów.
W najbliższym czasie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego upublicznię harmonogram egzaminów w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proszę o śledzenie informacji, które będą zamieszczanie w dzienniku elektronicznym.

---> ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI <---
Admin dnia 28.05.2020 20:19:00 ·  Czytaj całość · 17 czytań · Drukuj

2020-04-27: Zarządzenie
Ważne
Zarządzenie nr 7/20
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
w sprawie funkcjonowanie szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
z dnia 27.04.2020r.


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, że realizacja zadań szkoły w okresie od 27.04 do 24.05.2020r. nadal będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Admin dnia 27.04.2020 08:00:00 · Drukuj

2020-04-24: Zakończenie zajęć edukacyjnych klas maturalnych
WydarzeniaZakończenie zajęć klas trzecich liceum 3-letniego odbyło się w tym roku w sposób nietypowy, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w związku z pandemią covid-19.

Admin dnia 24.04.2020 15:26:00 ·  Czytaj całość · 201 czytań · Drukuj

2020-04-09: Komunikat
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 roku informuję, że postanowienia zawarte w komunikacie z 23 marca br. obowiązują do 26 kwietnia 2020 roku.

Admin dnia 09.04.2020 16:14:00 · Drukuj

2020-03-24: Podsumowanie Turnieju Trzech Rakiet
SukcesyZ uwagi na obecną sytuację w kraju i na świecie w obliczu wystąpienia zagrożenia zakażenia koronawirusem podsumowana została dotychczasowa rywalizację w ramach I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Rozgrywki tenisa ziemnego (trzeciej nierozegranej konkurencji) odbędą się jako osobna konkurencja w terminie, który będzie możliwy do bezpiecznego przeprowadzenia.
W ramach turnieju odbyły się rozgrywki w dwóch konkurencjach: tenis stołowy - 6 grudnia 2019 roku w ZSR w Cudzynowicach oraz badminton - 26 lutego 2020 roku w SP w Zbludowicach.
Admin dnia 24.03.2020 16:29:00 ·  Czytaj całość · 72 czytań · Drukuj

2020-03-23: Komunikat
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będą prowadzone metodą zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.


Od 25 marca będzie obowiązywał zmieniony plan zajęć dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, uwzględniający zalecenia medyczne odnośnie korzystania z komputera, telefonu komórkowego itp.
Plan zajęć będzie umieszczany w dzienniku elektronicznym, do którego uczniowie uzyskają dostęp od wychowawców.
Nauczyciele będą realizowali nauczanie, udostępniając materiały przygotowane przez siebie z uwzględnieniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Nauczyciele będą monitorować pracę uczniów poprzez sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich postępów w nauce.
Do komunikowania się z uczniami nauczyciele będą wykorzystywali różnego rodzaju sposoby komunikacji:
- klasyczną pocztę elektroniczną,
- e-dziennik,
- platformę Quizizz,
- komunikator Facebook-Messenger,
- platformę Skype itp.

W razie potrzeby uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami.
Terminy konsultacji zostaną podane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Zwracam się do uczniów, aby czas przeznaczony na zdalne nauczanie dobrze wykorzystać, systematycznie pracując i przygotowując się do kolejnych lekcji.
Proszę dbajcie o siebie, nie wychodźcie bez potrzeby z domu, przestrzegajcie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W razie potrzeby, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 41 352-13-01 (sekretariat).
Admin dnia 23.03.2020 22:23:00 · Drukuj

2020-03-11: Komunikat
Ważne
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 roku
ZAWIESZAM CZASOWO ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
na okres 12-25 marca br.


W tym okresie uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i będą zdalnie przekazywać uczniom przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki w domu.


Zwracam się z prośbą do rodziców:
  • Zadbaj o to, aby twoje dziecko unikało miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi; ogranicz do minimum jego kontakty towarzyskie; najlepiej bez potrzeby nie wychodzić z domu;

  • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

  • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

  • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniowie!
Nie traktujcie przerwy w funkcjonowaniu szkoły, jako dni wolne od nauki. Wykorzystajcie ten okres na uzupełnienie swojej wiedzy, rozwinięcie kompetencji, przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminów.
Przestrzegajcie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia


W razie potrzeby, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 41 352-13-01 (sekretariat).
Admin dnia 11.03.2020 16:23:00 · Drukuj

2020-03-03: Matura próbna
WydarzeniaW dniach 3-4-5 marca 2020 r. nasi maturzyści wzięli udział w Świętokrzyskiej Maturze Próbnej. Trzecioklasiści przystąpili kolejno do próby z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. To ostatnia szansa na sprawdzenie się przed właściwym egzaminem, do którego zostało równo 2 miesiące.
Admin dnia 05.03.2020 15:17:00 · Drukuj

2020-02-19: Mistrzostwa szkół średnich w koszykówce - finał powiatowy
SukcesyW Powiatowych Mistrzostwach Szkół Średnich w koszykówce znakomicie spisały się nasze reprezentantki pod wodzą p. Marii Kabat. Dziewczęta nie miały sobie równych i zajęły 1. miejsce. W finale chłopców nasza drużyna także dobrze wypadła - uzyskując drugie miejsce, opiekunem był p. Przemysław Pytel.
Serdecznie gratulujemy! [zobacz dyplomy, trofea i zdjęcia]
Admin dnia 21.02.2020 18:25:00 · Drukuj

2020-02-20: Spotkanie informacyjne
WydarzeniaW czwartek, 20 lutego br. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie informacyjne (wywiadówka). W części oficjalnej dyrektor Włodzimierz Kruszyński przedstawił podsumowanie pracy szkoły w 1. semestrze roku szkolnego 2019/20. W drugiej części rodzice spotkali się w klasach z wychowawcami.
Admin dnia 20.02.2020 19:41:00 · Drukuj

2020-02-13: Zabawa karnawałowa
WydarzeniaUczniowie naszej szkoły bawili się na dyskotece karnawałowej. Frekwencja dopisała, humory także.
Młodzieżą opiekowali się nauczyciele. Nagłośnienie przygotował i zrealizował Bartosz Adamek z klasy 2a.
Admin dnia 13.02.2020 21:51:00 · Drukuj

2020-01-17: Konkurs kolęd i pastorałek dla klas I
HadesDnia 17 stycznia 2020 roku odbył się już 11 Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas I. Organizatorem była klasa II a, zwycięzca zeszłorocznego Konkursu, wraz z wychowawczynią Katarzyną Najman. Przygotowali dekoracje, słodkie nagrody dla uczestników, a konferansjerkę prowadzili Klaudia Włosowicz i Jakub Beruś. W przerwie na obrady jury klasa zaprosiła do wspólnego śpiewania kolęd.
Admin dnia 18.01.2020 12:18:00 ·  Czytaj całość · 186 czytań · Drukuj

2020-01-09: Brązowe Liceum 2020
Sukcesy
W dniu dzisiejszym miesięcznik "Perspektywy" opublikował ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w kraju. Z zadowoleniem i satysfakcją informujemy, że nasza szkoła uzyskała tytuł "Brązowe Liceum 2020". Potwierdza to wysoką jakość naszej pracy.
Przypominamy, że w ubiegłym roku również uzyskaliśmy laur "Brązowe Liceum 2019".
W ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących zajmujemy 720 miejsce (awans o 113 pozycji). W rankingu liceów w województwie świętokrzyskim zajmujemy bardzo dobre, 24. miejsce.


Szczegółowe informacje na portalu Perspektywy
Admin dnia 09.01.2020 14:40:00 · Drukuj

2019-12-20: Szkolna Wigilia 2019
WydarzeniaW piątek, 20 grudnia 2019 roku uczniowie wszystkich klas przygotowali uroczyste spotkania - Wigilie klasowe. Na stołach królowały tradycyjne potrawy, rozbrzmiewały kolędy, łamano się opłatkiem i składano świąteczno-noworoczne życzenia.

Druga część spotkania odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury, gdzie obejrzeliśmy tradycyjne Jasełka, przygotowane i zaprezentowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem ks. Sylwestra Piwowara.
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2020! [zdjęcia]
Admin dnia 20.12.2019 18:19:00 · Drukuj

Imieniny obchodzą
Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.126s
Content