Nawigacja
e-dziennik Harmonogram Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Dokumenty szkolne Dyżury nauczycieli Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Rada Rodziców Ubezpieczenie Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości Deklaracja dostępności
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Doradztwo zawodowe Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Dyrektorzy
Stanisław Tync
luty-sierpień 1945


Stanisław Tync - ur. 7.VI.1889 r. w Rzepienniku Strzyżewskim k. Gorlic, syn nauczyciela szkoły ludowej. Po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego i zdaniu egzaminu nauczycielskiego rozpoczął w 1912 r. pracę w Gimnazjum w Krakowie. Po reaktywowaniu Gimnazjum w Pińczowie wykładał w nim j. polski w latach 1917-1919. Założył kółko polonistyczne i dramatyczne, a także gazetkę szkolna - "Nasze Pisemko". Przeniesiony do Warszawy, pracował w r. szk. 1919/20 w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego, a następnie w latach 1920-25 w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1923 r. został promowany doktorem filozofii na UJ, w 1928 r. obronił pracę habi1itacyjna, otrzymując nominację na docenta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Rok później został też docentem UJ. W 1930r. otrzymał stypendium z Funduszu Kultury Narodowej na podróże do Francji i Niemiec. W latach 1931-1939 był kierownikiem Wyższych Kursów Pedagogicznych w Poznaniu.

W czasie II wojny światowej doc. St. Tync znalazł się w Kazimierzy Wielkiej, gdzie w okresie 1.XI.1939-31.I.1945 r. uczył na tajnych kompletach gimnazjalnych będąc ich kierownikiem. Z chwilą zorganizowania samorządowego Gimnazjum i Liceum w Kazimierzy W. doc. St. Tync objął funkcję dyrektora tej szkoły z dniem 23.II.1945 r.

W sierpniu 1945 r. udał się na Ziemie Odzyskane. 3.XII.1945 r. objął funkcję kierownika katedry pedagogiki i historii wychowania na Uniwersytecie Wrocławskim jako profesor nadzwyczajny. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy m.in. "Nauka moralna w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", "Szkolnictwo i wychowanie w Polsce XVI w ". Uhonorowany został wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz tytułem prof. zwycz. Zmarł 29.I.1964 r. we Wrocławiu.


Antoni Znojek
1945-1947 (matematyk)


Brak szerszych danych na temat jego osoby. Wiemy tylko, że był nauczycielem matematyki.

Wszelkie informacje mile widziane.


Jan Golec
1947-1953


Jan Golec - ur. 11.X.1905 r. w Zawadzie Uszewskiej pow. Brzesko. W latach 1922-1927 uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie, po ukończeniu którego pracował w szkolnictwie podstawowym w powiatach lubartowskim i radzyńskim. Kontynuował także studia na UJ, zakończone w 1936 r. dyplomem magistra. W 1936 r. wraz z żona Zofią rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej w Kazimierzy W. Tu w l. 1937-1939 prowadził bezpłatny kurs wieczorowy dla młodzieży nie posiadającej wykształcenia podstawowego. W lutym 1939 r. za wzorowa pracę pedagogiczną został wysłany do Warszawy na kurs dla inspektorów szkolnych. Niestety - wojna uniemożliwiła podjęcie tej pracy W okresie okupacji był jednym z organizatorów tajnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej (kl. VI i VII - matematyka, fizyka i geografia) i średniej. W 1941 r. zorganizował w Kazimierzy W. Spółdzielnię Spożywców "Społem", która kierował do 1946 r. W Spółdzielni zatrudniał wielu uchodźców - nauczycieli chroniąc ich przed wysyłką na roboty do Niemiec. W 1941 r. był więziony przez gestapo. Z dniem 1.IX.1945 r. rozpoczął pracę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Gminnej Rady Narodowej w Kazimierzy Wielkiej.

Od 1.IX.1947-31.VII.1953 r. był dyrektorem szkoły, która w 1949 r. została upaństwowiona. Zasługą dyrektora Golca było wyposażenie szkoły w meble i pomoce naukowe zakupione głównie z funduszów społecznych oraz zorganizowanie biblioteki, a także klasy pedagogicznej.

W 1953 r. wskutek konfliktu sprowokowanego przez ZMP musiał odejść z zajmowanego stanowiska. Do przyjścia na emeryturę pracował w szkolnictwie na terenie Krakowa. Zmarł w 1978 r. w Krakowie.


Władysław Nowak
1953-1972


Władysław Nowak - ur. w 1907 r. w Mękarzowicach gm. Czarnocin. Po zdaniu matury w Brześciu nad Bugiem studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów był aktywny w studenckim stowarzyszeniu Bratniej Pomocy. Po ukończeniu studiów w 1935 r. uczył w szkołach powszechnych - w Zakopanem i Frydmanie. Okres okupacji spędził w rodzinnych stronach aktywnie działając w tajnym nauczaniu na terenie gminy Czarnocin. W 1946 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Działoszycach, gdzie po dwóch latach objął funkcję wicedyrektora.W 1953 r. został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy W. Pełnił tę funkcję przez 19 lat, do 1972 r. Za jego kadencji wybudowano nowy gmach liceum (oddany do użytku w 1962 r.) oraz rozpoczęto budowę internatu. Już po odejściu na emeryturę uhonorowano Go Krzyżem Kawalerskim OOP. Udzielał się także w ruchu ludowym. Z tej racji ówczesne władze wielokrotnie utrudniały mu życie. Jego wielką pasją było pszczelarstwo. Zmarł w Warszawie w 1984 r. Został pochowany w rodzinnej ziemi - w Czarnocinie, zgodnie ze swym życzeniem.


Franciszek Trzepatowski
1972-1983


Franciszek Trzepatowski ur. 3.07.1929 r. w Kazimierzy Wielkiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1943 r. ze względu na okupację imał się dorywczo różnych prac zarobkowych.

Po wojnie uczył się w nowo założonym gimnazjum w Kazimierzy W., które ukończył w 1950 r. Po maturze rozpoczął studia na WSP w Krakowie - Wydział Geograficzno-Biologiczny, ukończone w 1953r. uzyskaniem kwalifikacji do nauki geografii we wszystkich typach szkół. W l. 1953-1956 pracował w LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. W 1956 r. powrócił do rodzinnej Kazimierzy W., rozpoczynając pracę w LO. Tu aktywnie działał w odradzającym się po 1956 r. harcerstwie. Był również wychowawca w internacie. W 1964 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Działoszycach. Za jego kadencji rozbudowano tamtejsze obiekty szkolne, a działoszyckie liceum przyjęło imię Bartosza Głowackiego. W 1972 r. zosta1 dyrektorem LO w Kazimierzy W. Byl pierwszym (i jedynym dotąd) dyrektorem - absolwentem tej szkoły. Dokończył budowę internatu. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Pełnił funkcję dyrektora do swej nagłej śmierci 16.03.1983 r.

W 1978 r. był gospodarzem I Zjazdu Absolwentów LO.


Bolesław Malinowski
1983-1990


Bolesław Malinowski - ur. 4.X.1939 r. w Słonowicach. Ukończył w 1953 r. Szkołę Podstawową w Kazimierzy W., a następnie Liceum Pedagogiczne w Busku Zdroju, w 1958 r. W tym też roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Łękawie jako nauczyciel matematyki, fizyki i wf. W 1960 r. został kierownikiem tej placówki. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pracował jako nauczyciel w Czyżowicach (gm Bejsce). Był kierownikiem szkół podstawowych - w Rachwałowicach i Kocinie. W tym czasie ukończył zaocznie Studium Nauczycielskie oraz WSP w Kielcach - kierunek matematyka. W 1972 r. rozpoczął pracę w LO w Kazimierzy Wielkiej jako nauczyciel matematyki. W l.1983-1990 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. W 1985 r. wraz z Komitetem Organizacyjnym urządził obchody 40-lecia LO. Jako dyrektor ukończył Studium Podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz uzyskał drugi stopień specjalizacji. Aktualnie na emeryturze.


Janina Sadza
1990-1992


Janina Sadza - ur. 24.07.1948 r. w Kierzu Niedźwiedzim woj. radomskie. Absolwentka LO w Skarżysku-Kamiennej i Studium Nauczycielskiego w Radomiu. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w 1968 r. w Szkole Podstawowej w Czarkowach. Ukończyła WSN w Kielcach i studia magisterskie w WSP w Krakowie (1974 r.). W roku szkolnym 1971/72 pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich w Busku-Zdroju. Od roku 1972 - nauczycielka języków - rosyjskiego i niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej. W r. szk. 1981/82 odbyła studia podyplomowe w Kijowie. Jako pierwsza w historii LO (i jedyna dotąd) kobieta - dyrektor, pełniła tę funkcję w latach 1990-1992. Od 2004 roku na emeryturze.


Tadeusz Łuszczyński
1992-2004


Tadeusz F. Łuszczyński - ur. 10.X.1945 r. w Łopusznie, absolwent tamtejszego LO. W 1966 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Kielcach - kierunek historia. Pracował w szkołach podstawowych w Gunowie, Gabułtowie i Kazimierzy Wielkiej (SP nr 3). Od 1974 r. nauczyciel historii w LO w Kazimierzy W., w latach 1983-1990 wicedyrektor tejże szkoły. Od 1992 r. jest dyrektorem. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1976 r. oraz studium podyplomowe na UJ.

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, olimpijczyków, studentów historii i prawa. Instruktor i wieloletni komendant szczepu ZHP w kazimierskim liceum, organizator wielu obozów i rajdów w latach 1968-1989, m.in. na pole bitwy i cmentarz legionistów pod Czarkowami.

W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów pod Czarkowami. Od 1973 r. prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Bumerang", organizator Ogólnopolskiego Seminarium dla DKF w 1977 r. pod hasłem "Młodzież a film". Współzałożyciel w 1990 r. i redaktor kazimierskiego periodyku społeczno-kulturalnego "Nidzica", "Nowa Nidzica". Radny Rady Miasta i Gminy Kazimierza W. w latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Od 2004 roku na emeryturze.

(W/w życiorysy opracował Andrzej Bienias)


Włodzimierz Kruszyński
2004-2021


Włodzimierz Ludwik Kruszyński - ur. 12.08.1956 roku w Jędrzejowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981). Magister fizyki, nauczyciel dyplomowany. W 1999 roku uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej. W latach 1995-2004 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. W latach 2001-2004 dodatkowo pełnił funkcję kierownika internatu.
Jest opiekunem finalistów Olimpiady Fizycznej szczebla okręgowego.
Opiekun Klubu "Hades", współzałożyciel Szkolnego Klubu Europejskiego, Komendant Szkolnego Ochotniczego Hufca Pracy, wychowawca internatu. Uczestniczył w realizacji zadań w ramach Programu Europejskiego Socrates - Comenius. W latach 1995-2004 przewodniczący Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych przy Liceum. Nieprzerwanie przez 22 lata wychowawca klas.
Funkcję dyrektora szkoły pełnił od 1 września 2004 do 31 sierpnia 2021 roku. Obecnie na emeryturze.


Joanna Wrzesień
od 1.09.2021


Dodane przez Admin dnia 31.03.2008 18572 czytań Drukuj
Imieniny obchodzą
Hieronim, Sebastian, Piotr, Jan, Irena, Sylwia, Irmina
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.189s
Content