Nawigacja
e-dziennik Harmonogram Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Dokumenty szkolne Dyżury nauczycieli Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Rada Rodziców Ubezpieczenie Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości Deklaracja dostępności
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Doradztwo zawodowe Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Historia
Początki Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej sięgają roku 1919. Wówczas, niewątpliwie na fali nastrojów radości z okazji świeżo odzyskanej niepodległości przez Państwo Polskie, grupa miejscowych włościan - społeczników oraz urzędników cukrowni "Łubna", przy poparciu kazimierskiego proboszcza, powołała sześcioklasowe gimnazjum koedukacyjne. Przetrwało ono do 1929 roku.
Odrodzenie się szkoły średniej w przyfabrycznej osadzie Kazimierza Wielka nastąpiło w ciężkich warunkach okupacji hitlerowskiej w 10 lat po zakończeniu pracy swej poprzedniczki - 1 listopada 1939r. Po likwidacji przez okupanta szkolnictwa średniego w całym kraju, mogła to być tylko konspiracja. Tak powstały Tajne Komplety Gimnazjalne i Licealne w Kazimierzy Wielkiej, którymi kierował prof. dr Stanisław Tync - uchodźca z Uniwersytetu Poznańskiego, późniejszy współzałożyciel powojennego liceum i jego pierwszy dyrektor. Przez okupacyjne tajne komplety przewinęło się kilkuset uczniów, których uczyło wielu znakomitych nauczycieli, jacy znaleźli tutaj schronienie na czas wojny. Wśród nich ci, którzy założą powojenne liceum i będą w nim kontynuować swoje dzieło: Jadwiga Galant z Krakowa, małżeństwo Pawłowscy z Krakowa, Janina Furmanowicz z Poznania, Joanna Wiesiołek z Sanoka oraz wykształceni rodowici "kazimierzacy": Bronisław Siwiec, Jan Golec, Franciszek Jędraski, Zofia Szafrańska, ks. Michał Leśniak i wielu innych.

Niemal nazajutrz po usunięciu Niemców konspiracyjne dotąd gimnazjum i liceum kończy swoje wielkie dzieło 31 stycznia 1945 roku. 23 lutego 1945r. pod przewodnictwem prof. Tynca odbyła się rada pedagogiczna, na której postanowiono o utworzeniu Prywatnego Koedukacyjnego Liceum i Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Kazimierzy Wielkiej z siedzibą w dawnym pałacu dyrektora cukrowni "Łubna".


Komitet założycielski Gimnazjum i Liceum w Kazimierzy Wielkiej - 1945r.


Pierwsza siedziba szkoły - dawny pałac dyrektora cukrowni "Łubna"


W grudniu 1948r. kazimierskie liceum i gimnazjum otrzymuje status szkoły państwowej pod nazwą Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Kazimierzy Wielkiej. Jej pierwsi dyrektorzy to: Stanisław Tync (później profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), Antoni Znojek i Jan Golec. W okresie 19-letniej kadencji kolejnego dyrektora Władysława Nowaka szkoła przenosi się do obecnej siedziby (1962r.), otrzymuje imię Marii Curie-Skłodowskiej i sztandar szkolny oraz otrzymuje nowy internat. W tym też czasie kazimierskie liceum wypracowuje własny styl pracy pozalekcyjnej z młodzieżą. Wiele lat będzie się ona odbywać w oparciu o drużyny harcerskie i Młodzieżowy Klub "Hades", założony w 1968r. i znakomicie pracujący do dziś.
Następne lata pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Franciszka Trzepatowskiego, Bolesława Malinowskiego, Janiny Sadza, Tadeusza Łuszczyńskiego i Włodzimierza Kruszyńskiego przynoszą dalszy rozwój szkoły. Krystalizują się ostatecznie profile kształcenia, rozwija się ruch olimpijski, rośnie liczba uczniów i absolwentów, wzrasta odsetek dostających się na studia. Szkoła jest znana i ceniona w regionie. W 1989r. rozpoczęły się ścisłe kontakty zagraniczne poprzez stałą wymianę ze szkołami w Niemczech. W 1990r. wprowadzony zostaje do programu nauczania język angielski.

Tradycyjnie bazą szkoły jest młodzież ze szkół podstawowych obejmujących dawny i obecny powiat kazimierski, ale też uczniowie z innych terenów.

Dotychczas odbyło się 5 zjazdów absolwentów: w latach 1978, 1985, 1995, 2005 i 2015.

Dodane przez Admin dnia 29.02.2008 15850 czytań Drukuj
Imieniny obchodzą
Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.098s
Content