Wydarzenia - rok szkolny 2003/04

WAKACJE!

 

2004-06-25

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych

Dyrektor T. Łuszczyński rozpoczął uroczystość witając zebraną licealną społeczność.

  

Podsumował krótko mijający rok szkolny, a następnie "wywołał" uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem. Świadectwa "z paskiem" wręczył przewodniczący Rady Rodziców, Mirosław Magnes. Gratulowali dyr. T. Łuszczyński i jego z-ca, W. Kruszyński.

  

Następnie wręczono nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia za sukcesy, jakie w różnorodnych dziedzinach odnosili uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2003/04. Wszytkie te wyróżnienia są formą podziękowania dla uczniów za ich wysiłek, jaki wkładają w życie naszej szkoły.

  

Kwiaty od społeczności uczniowskiej w imieniu grona nauczycieli przyjął dyr. T. Łuszczyński  

Kończąc oficjalną część spotkania dyrektor złożył wszystkim życzenia udanych, zdrowych wakacji i dobrego wypoczynku.

 

Relacja - Andrzej Kocerba; fotografie - Emanuel Litwiniuk

Początek strony


2004-06-24

Dzień Sportu

W ostatnim dniu zajęć szkolnych (przed rozdaniem świadectw promocyjnych) zorganizowano Dzień Sportu.

Odbyły się mecze piłki nożnej i innych dyscyplin     

Zainteresowani rozrywką intelektualną wzięli udział w I Turnieju Szachowym im. Andrzeja Waligóry  

Aura nie pokrzyżowała zbytnio planów i wszyscy uznali ten dzień za wyjątkowo udany wstęp do wakacji.

 

Relacja - Andrzej Kocerba

Początek strony


2004-06-15

Zdobycie tytułu "SUPERSZKOŁA 2004"

W VIII Radiowym Konkursie Szkół Średnich "SUPERSZKOŁA 2004" ogromny sukces odnisła drużyna naszego liceum. Zespół w składzie: Aleksandra Kubiec (IIb), Karolina Zarzycka (IIb), Aleksandra Możdżeń z IIc (zastąpiła Dorotę Pierzchałę z IIb) i Michał Chabinka (IIb) w finałowej rozgrywce pokonał rywali. Nasi reprezentanci uzyskali łącznie 61 punktów, co dało im 5 punktów przewagi i pewną pierwszą pozycję. W nagrodę otrzymali dyplomy, puchar oraz prestiż.

Wywalczonym tytułem "SUPERSZKOŁA 2004" możemy posługiwać się do finału kolejnej edycji konkursu.

 

Początek strony


2004-06-02

Wręczenie świadectw dojrzałości

 O godzinie 16.30 na sali gimnastycznej zgromadzili się absolwenci, wychowawcy, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

  

Uroczystość zainaugurował dyr. T. Łuszczyński , głos zabrali także panowie:

Jan Nowak - starosta powiatu kazimierskiego

Jarosław Miszczyk - zastępca burmistrza gminy Kazimierza Wielka

Misrosław Magnes - przewodniczący Rady Rodziców

Wręczenie świadectw dojrzałości z wyróżnieniem      

 Jak widać, niektórzy mieli tego dnia bardzo napięty plan.

Wręczenie nagród książkowych i dyplomów za odniesione sukcesy w nauce, sporcie, działalność artystyczną i inne działania realizowane w trakcie 4-letniej nauki.      

Na tym zakończyła się część oficjalna.

Następnie klasy udały się na spotkania z wychowawcami. I w ten sposób kolejny rocznik opuścił mury kazimierskiego liceum.

Był to rocznik szczególny - ostatni który uczęszczał do liceum 4-letniego. Następny egzamin dojrzałości (a mówiąc ściśle matura) już za rok. Zdawać ją bedą uczniowie po 3-letnim cyklu nauczania.

Tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia, pomyślnie zdanych egzaminów na studia i dokonywania w życiu tylko dobrych wyborów!

 

Relacja i fotografie - Andrzej Kocerba

Początek strony


2004-04-30

Parada Europejska w Kazimierzy Wielkiej

W przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowana została parada z udziałem uczniów i nauczycieli szkół z terenu powiatu kazimierskiego. Udział wzięli także zaproszeni goście, przedstawiciele władz a także spontanicznie przyłączający się uczestnicy.

Impreza rozpoczęła się na boisku szkolnym naszego liceum, gdzie nastąpiło zorganizowanie pochodu oraz oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Oto kilka fotografii:

             

Po częsci oficjalnej nastąpił krótki program artystyczny i wreszcie pochód ruszył. Przez "Bramę do Europy" przechodzili kolejni uczestnicy.

      

   Każdy środek lokomocji jest dobry, ale większość "zdobywała" Europę pieszo!

Pochód przeszedł ulicami miasta wzbudzając zainteresowanie mieszkańcó:

Zmęczony? Spoko! Koledzy poratują!

           

Zakończenie Dnia Europejskiego miało miejsce w kazimierskiej hali sportowej, gdzie poszczególne szkoły przedstawiły programy artystyczne, skecze, występy wokalne o tematyce eurpejskiej.

 

Relacja - Andrzej Kocerba; fotografie - Emanuel Litwiniuk

Początek strony


2004-04-21

Świętokrzyskie Dni Olimpijczyka

W obchodach zorganizowanych w kazimierskiej hali sportowej udział wzięli olimpijczycy: Anna Jakubowska, Mirosława Sarna i Leszek Drogosz. Trybuny były szczelnie wypełnione. Uroczystość prowadzili nauczyciele naszego liceum - Agnieszka Marzec i Andrzej Piotrowski.

Program uroczystości składał się z wielu punktów, znaczący udział mieli w nim uczniowie kazimierskiego liceum.

Apel olimpijski odczytali: Kamila Nowak, Marcin Domański i Paweł Siudak (Ia):   

W zapaleniu znicza olimpijskiego brał udział Dominik Cieszkowski (IVd).

Występ cheerleaderek  z klasy IIa podobał się wszystkim:   

Obchody zakończyły się akcentami sportowymi, m. in. meczem koszykówki chłopców, w którym reprezentacja liceum zmierzyła się z reprezentacją Zespołu Szkół z Odonowa.

 

Relacja - Andrzej Kocerba, Maria Kabat; fotografie - Tadeusz Łuszczyński

Początek strony


2004-03-20   

X Turniej Koszykówki im. Lucjana Szmigla

Turniej jest poświęcony pamięci Lucjana Szmigla - nauczyciela wf, który nie tylko uczył przedmiotu, ale i wychowywał szeregi młodych ludzi, promując kulturę fizyczną i sięgając ze swoimi uczniami po szereg trofeów. Profesor Lucjam Szmigiel uczył w liceum w latach 1960-87.

Dyr. Tadeusz Łuszczyński i organizatorzy turnieju: Maria Kabat i Andrzej Piotrowski:

Turniej oficjalnie rozpoczęto o godzinie 15.00.

     

Zgłosiło się 6 zespołów:

    "69"

    LO Kazimierza Wielka

    "Lwy"

    "Old boys"

    "Pioruny"

    "Rafis"

     

     

Trofeum:  

 

Po zaciętych rozgrywkach turniej zakończyło spotkanie finałowe (rozpoczęte o godz. 20.45), w którym zespół "69" pokonał "Lwy" 39:33 i tym samym został tegorocznym zwycięzcą Turnieju. Walka była bardzo zacięta, o czym niech świadczy fotoreportaż:

     

Gratulujemy serdecznie zwycięzcy! A pokonanych i wszystkich chętnych zapraszamy za rok - będzie okazja do rewanżu!

 

Relacja - Andrzej Kocerba; fotografie - Maria Kabat, Andrzej Kocerba, Tadeusz Łuszczyński

 

Początek strony


2004-03-04   

Dzień Otwarty - Dzień Tradycji

Od kilku lat tradycją jest organizowanie Dnia Otwartego. Uczniowie gimnazjów mogą zwiedzić szkołę, obejrzeć jak wyglądają sale lekcyjne i infrastruktura liceum, jak odbywają się lekcje. Tak też było i tym razem. Z daleka widoczny był transparent:

Na przybywających gości czekała grupa przewodników, pod opieką współorganizatorki - Marii Kabat:

Po wejściu do budynku odwiedzających "przechwytywano" na głównym stoisku, gdzie mogli otrzymać ulotki, broszurki, formularze podań, inne materiały informacyjne oraz uzyskać odpowiedź na wiele pytań. (Pośrodku Andrzej Kocerba - współautor materiałów informacyjnych).

Na gości czekały przygotowane stoiska, prezentujące osiągnięcia szkoły i interesujące fakty ze szkolnego życia:

 

 

 

 Samorząd Uczniowski

Stoisko "sportowe"

Program "Socrates-Comenius"

Skomputeryzowana stacja meteorologiczna

 

Zainteresowanie było bardzo duże:

 

 

 

 Kontakty międzynarodowe w ramach programu "Socrates-Comenius" są chlubą szkoły.

A może cukiereczka?

Nawet prof. J. Zieleniewska ustawiła się w kolejce do księgi pamiątkowej?

Wpis do księgi pamiątkowej.

 

Goście bardzo chętnie zwiedzali całą szkołę, oto kilka fotografii:

 

Gościliśmy uczniów i nauczycieli z 11 gimnazjów.

Kolejnym punktem tego dnia był mecz koszykówki, który rozegrały reprezentacje gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej i gospodarzy - liceum. Zwycięstwo odnieśli gospodarze. Gratulacje!

Obchody Dnia Otwartego zakończył Wieczór "Hadesowy", ze specjalnie przygotowanym programem.

Licznie przybyli goście, m.in. nauczyciele-emeryci:   

Po oficjalnym powitaniu przybyłych nastąpiła prezentacja przygotowanego programu.

           

Wszyscy występujący zostali nagrodzeni oklaskami:   

I tak zakończył się ten dzień - ważny dzień dla kazimierskiego liceum. Mamy nadzieję, że wielu gimnazjalistów rozwiało swoje wątpliwości i podjęło decyzję, żeby wybrać naszą szkołę jako miejsce kontynuowania nauki.

 

Relacja - Andrzej Kocerba; fotografie - Maria Kabat, Andrzej Kocerba

 

Początek strony


2004-03-02   

I spotkanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów - 60-lecia Liceum.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób - absolwentów, nauczycieli, nauczycieli - emerytów i osób związanych ze szkołą.

Powołano:

 • Komitet Honorowy,
 • Zespoły robocze:
   • artystyczny,
   • propagandowy,
   • wydawnictwa okolicznościowego,
   • gospodarczy.

Wybrano Przewodniczącego Komitetu Obchodów, którym został Mirosław Magnes - aktualny Przewodniczący Rady Rodziców liceum. Jego zastępcą został wybrany Wojciech Kałat, a skarbnikiem pani E. Augustyn.

Termin obchodów ustalono na koniec września 2005 roku.

Relacja - Andrzej Kocerba

 

Początek strony


2003-09-30

Wybory Mistera Szkoły

Gorące powitanie i rozpoczęcie jakże ważnej uroczystości (przynajmniej dla męskiej części uczniów).

Kandydaci byli poddani wielu próbom, które miały wykazać ich ukryte zdolności np. do wiązania krawatów:  

Kandydatów było wielu, ale co do tego czy wszyscy są chłopakami były pewne wątpliwości.

Ta dziewczyna złamała wiele serc, niestety do dziś nie Wiemy co się z nią stało?

Obrady były długie, ale niezwykłe widoki wynagradzały czas oczekiwań   

W życiu tak już jest, że nie wszyscy mogą wygrywać, do ścisłego finału przeszło 3 najlepszych

Najciekawszym zadaniem które musieli Wykonać, było narysowanie kobiety ideału:

A oto efekty ich pracy:

Jury stwiedziło, że rysunek Pawła Bojanowicza najbardziej przypominał kobietę i dlatego on został zwycięzcą.

Wybory przeciągneły się grubo poza przewidywany czas, ale wszyscy mieli świetną zabawę.

 

Początek strony


2003-09-01

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2003/04

Inauguracja roku szkolnego 2003/04 odbyła się w o godzinie 9.00 w szczelnie wypełnionej sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Dyrektor Tadeusz Łuszczyński powitał zebranych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

 

Głos zabrali panowie: Stanisław Saltarski - naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Kazimierza Wielka oraz pan Mirosław Magnes - przewodniczący Rady Rodziców naszego liceum.

               

Obaj panowie przypomnieli chlubne tradycje szkoły i w krótkich słowach życzyli całej społeczności liceum sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Następnie dyrektor Tadeusz Łuszczyński wręczył nagrody jubileuszowe prof. Ewie Szmuc i prof. Joannie Wrzesień.

Kolejnym etapem uroczystego spotkania było wręczenie legitymacji szkolnych dziesięcioosobowej reprezentacji pierwszoklasistów. To dla nich przede wszystkim ten dzień jest najważniejszy - rozpoczynają naukę w nowej szkole. Powodzenia!

Spotkanie zakończył z-ca dyrektora Włodzimierz Kruszyński, podając informacje porządkowe i organizacyjne. Życząc sukcesów w nowym roku szkolnym podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości.

Następnie wszyscy udali się do budynku liceum, gdzie klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami.

Relacja i fotografie - Andrzej Kocerba


 

 

 Początek strony