2020-04-27: Zarządzenie
Dodane przez Admin dnia 27.04.2020 08:00:00
Zarządzenie nr 7/20
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
w sprawie funkcjonowanie szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
z dnia 27.04.2020r.


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, że realizacja zadań szkoły w okresie od 27.04 do 24.05.2020r. nadal będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.