2020-04-09: Komunikat
Dodane przez Admin dnia 09.04.2020 16:14:00
Komunikat dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji pracy szkoły w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2020 roku informuję, że postanowienia zawarte w komunikacie z 23 marca br. obowiązują do 26 kwietnia 2020 roku.