Sprawozdanie finansowe
Dodane przez Admin dnia 10.05.2019 09:00:00
Roczne sprawozdania finansowe Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacja dodatkowa) znajdują się na stronie BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kazimierzy Wielkiej - przejdź do sprawozdania.