2021-11-30: Spotkanie informacyjne dla rodziców (wywiadówka)
Dodane przez Admin dnia 30.11.2021 20:00:00
Spotkanie ogólne składało się z dwóch części:
1. Pani dyrektor Joanna Wrzesień przekazała rodzicom informacje na temat odbywających się w szkole zajęć wspomagających dla uczniów, nawiązała do przeprowadzonej "Matury próbnej z Operonem 2021", zwróciła uwagę na motywację uczniów do nauki i realizowaną na ich rzecz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pani Monika Szmitke-Musiał, wygłosiła pogadankę nt. sposobów motywowania uczniów do nauki oraz odbudowywania właściwych wzajemnych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic po okresie nauki zdalnej.
W dalszej kolejności rodzice spotkali się z wychowawcami, uzyskali szczegółowe informacje dotyczące spraw klasowych oraz mieli możliwość skontaktowania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.