2020-10-23: Zarządzenie w sprawie nauczania zdalnego
Dodane przez Admin dnia 23.10.2020 18:15:00
W związku z ogłoszeniem w całym kraju strefy czerwonej, dyrektor Włodzimierz Kruszyński wydał zarządzenie nr 18/2020, zmieniające funkcjonowanie szkoły w najbliższym czasie.
Zarządzenie zostało przesłane do uczniów, nauczycieli i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.