Procedury i harmonogram rozdania świadectw
Dodane przez Admin dnia 25.06.2020 20:12:00
Zamieszczamy procedury i harmonogram rozdania świadectw za rok szkolny 2019/20. Informacje te otrzymaliście już wcześniej za pomocą e-dziennika. Przypominamy je jeszcze raz, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania.
Zdecydowanie oczekujemy przestrzegania zaleceń i kolejności.
Przypominamy:
1a4, 1b4 i 2a - piątek, 26 czerwca;
1a3, 1b3, 2b i 2c - poniedziałek, 29 czerwca.

Zapoznaj się ze szczegółowymi zaleceniami i harmonogramem

Treść rozszerzona
Zamieszczamy procedury i harmonogram rozdania świadectw za rok szkolny 2019/20. Informacje te otrzymaliście już wcześniej za pomocą e-dziennika. Przypominamy je jeszcze raz, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania.
Zdecydowanie oczekujemy przestrzegania zaleceń i kolejności.
Przypominamy:
1a4, 1b4 i 2a - piątek, 26 czerwca;
1a3, 1b3, 2b i 2c - poniedziałek, 29 czerwca.
Po świadectwa należy zgłaszać się ściśle wg poniższego harmonogramu, w wyznaczonych salach.

Procedury uroczystości rozdania świadectw rok szkolny 2019/20

• Szkoła przy organizacji uroczystości rozdania świadectw uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Rozdanie świadectw w szkole odbywa się indywidualnie lub grupowo (max. 12 uczniów ) według załączonego harmonogramu.
• Nie należy przychodzić do szkoły zbyt wcześnie aby nie tworzyć niepotrzebnych zgromadzeń uczniów.
• Na terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice dowożący uczniów na uroczystość.
• Na terenie szkoły uczniowie są zobowiązani do osłony na usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego - 2 metry.
• Podczas uroczystości w klasie uczeń ma obowiązek zasłaniać usta i nos.
• Przed wejściem do szkoły i do każdej z sal obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy umyć ręce.
• Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły uczniowie powinni unikać większych skupisk, zachowywać dystans 2 metry
• Po otrzymaniu świadectwa należy opuścić budynek szkoły.

Harmonogram rozdawania świadectw
26 i 29 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020r. (piątek)

KL Ib-4 - sala gimnastyczna
9.30 - 10.00 - 10 uczniów (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
10.00 - 10.30 - 10 uczniów
10.30 - 11.00 – 10 uczniów
11.00 – 11.30 - 9 uczniów

Kl. Ia-4 sala nr 4
10.30 – 11.00 - 11 uczniów (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
11.00 - 11.30 - 11 uczniów
11.30 - 12.00 - 11 uczniów

KL.II a - sala gimnastyczna

12.00 – 12.30 - 11 uczniów (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
12.30 – 13.00 -11 uczniów
13.00 – 13.30 - 11 uczniów


29 czerwca 2020r. (poniedziałek)

Kl. Ia -3 – sala gimnastyczna (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
9.00 – 9.30 - 10 uczniów
9.30 – 10.00 - 10 uczniów
10.00 – 10.30 - 9 uczniów

Kl. Ib -3 sala nr 17
10.30 – 11.00 - 10 uczniów (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
11.00 –11.30 - 10 uczniów
11.30 - 12.00 - 9 uczniów


Kl.II b - sala gimnastyczna (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
11.30 – 12.00 - 12 uczniów
12.00 – 12.30 - 12 uczniów

Kl. IIc – sala nr 17 (zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym)
12.30 – 13.00 - 12 uczniów
13.00 – 13.30 - 12 uczniów