Socrates-Comenius
Dodane przez Admin dnia 31.03.2008 13:49:39


Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.
Jego celem jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwinięcie poczucia jedności z Europą oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie nowej zjednoczonej Europy.
Program SOCRATES jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji przyjętym do realizacji na lata 1995-2006. Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską biorą w nim udział od roku szkolnego 1997/98.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Socrates - Comenius Akcja 1 stymuluje nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), a w ramach tej współpracy - realizację Europejskich Projektów Edukacyjnych

Program Socrates-Comenius Akcja 1 w naszej szkole
Zespoły projektowe i ich działania:


I. Projekt meteorologiczny (koordynator - Wiesław Stefańczyk)
Cele: Porównanie warunków pogodowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Finlandii w wybranych okresach.

Rezultaty: Wnioski podsumowujące różnice i podobieństwa oraz ilustrujące je wykresy.

Uczniowie: Jarosław Gorgoń, Paweł Karbowniczek, Kamil Kowalski, Łukasz Sobieraj, Małgorzata Kościółek, Marzena Klimek, Jolanta Pszczoła, Krzysztof Rupniewski, Wojciech Szafarski, Katarzyna Uszko, Karolina Nowak, Anna Przebieracz - Ia; Monika Cichoń, Jacek Kilian, Jakub Kletschka, Barbara Nowak, Magdalena Paliborek, Katarzyna Pikulska, Agnieszka Smolarska, Grzegorz Sodo, Bogna Stępień, Hubert Trzepatowski, Agnieszka Wdowik - IIa.

II. Projekt historyczny (koordynator - Monika Anielska)
Cele: Prezentacja tematyki niepodległościowej oraz przedstawienie procesu tworzenia się demokracji w naszym kraju.

Rezultaty: Komentarze do kasety video prezentującej obchody Dnia Niepodległości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Broszura prezentująca upamiętnienie walk o niepodległość.

Uczniowie: Agnieszka Patro, Justyna Szczęsna, Karolina Kozioł, Łukasz Szlęk, Tomasz Zioło, Hubert Przybyszewski, Ewa Ziętek - IIId, Piotr Nowak - IIIc, Bogna Stępień - IIa, Mariusz Kwiecień, Gabriela Klasa - IVb.

III. Komunikacja internetowa (koordynator - Andrzej Kocerba)

Cele: Przesyłanie bieżących wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.
Uczniowie: Małgorzata Kościółek, Marzena Klimek, Łukasz Sobieraj, Mateusz Stępień - Ia.

IV. Projekt socjologiczno-kulturowy (koordynator - Edyta Kwiecień)
Cele: Prezentacja zwyczajów typowych dla każdego z krajów. Konfrontacja wyobrażeń i faktów o narodach.

Rezultaty: Broszura na temat zwyczajów Andrzejkowych ankiety i zestawienia porównawcze.

Uczniowie: Barbara Bątkowska, Alicja Janus, Maria Szlęk, Katarzyna Szmigiel - IIIa.

V. Koordynacja tradycyjnych kontaktów listowych; kronika programu Socrates (koordynator - Anna Adamusik)
Cele: Nawiązywanie osobistych kontaktów z młodzieżą fińską i angielską.

Uczniowie: Karolina Pietroń, Katarzyna Ściuk - Ie.

VI. Edukacja (koordynator - Kamila Stępień)
Cele: koordynacja wizyt nauczycieli w zaprzyjaźnionych szkołach.

Rezultaty: Wizyta Marji-Leeny Tavi z Finlandii oraz Lisy McAuley z Wielkiej Brytanii w naszej szkole; wizyta studyjna dyr.Tadeusza Łuszczyńskiego i Kamili Stępień w Finlandii.

Uczniowie: Bogna Stępień, Anna Pawłowska - IIa, Karolina Kozioł, Agnieszka Patro - IIId.

Kalendarium działań w ramach programu Socrates-Comenius Akcja 1 w naszej szkole:

listopad 1997
Spotkanie nauczycieli z Anglii, Finlandii, Norwegii i Niemiec w LO Kazimierza Wielka

czerwiec 1998
Wizyta liderów programu z Faringdon (Wielka Brytania) i Viiala (Finlandia)

listopad 1998
Złożenie aplikacji o przyjęcie do programu Socrates-Comenius Akcja 1

marzec 1999
Akceptacja aplikacji przez Agencje Narodowe programu Socrates

październik 1999
Wizyta Marji-Leny Tavi - nauczycielki j. angielskiego z Finlandii

listopad 1999
Otrzymanie subwencji finansowej wspierającej nasze działania

listopad 1999
Przyłączenie się nowego partnera - Klippan Gymnasium ze Szwecji

luty 2000
Wizyta Lisy McAuley - nauczycielki j. angielskiego i francuskiego z Faringdon, Wielka Brytania


Lisa i uczniowie klasy IIa podczas nieformalnego spotkania w klubie "Hades"Stoisko programu Socrates podczas spotkania z rodzicami (wywiadówki)A oto wrażenia Lisy McAuley w oryginalnej pisowni autorki.marzec 2000
Wizyta studyjna dyr. T. Łuszczyńskiego i K. Stępień w Viiala - Finlandia

Sprawozdanie (przygotowała Kamila Stępień) :
Wizyta odbyła się zgodnie z planem w dniach 8.03 — 12.03.2000.
W pierwszym dniu wizyty poznaliśmy grono pedagogiczne, bazę materialną szkoły, system zarządzania, plany nauczania oraz uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych z przedmiotów, których uczymy w swoich szkołach. Były to: język angielski, historia i matematyka.


Lekcja języka angielskiego.


W przerwach wymienialiśmy nasze spostrzeżenia oraz rozmawialiśmy z nauczycielami. Ciekawym doświadczeniem była dla nas obserwacja lekcji wychowania fizycznego, która odbywała się na wolnym powietrzu: dziewczęta - jazda figurowa, chłopcy - hokej. Po południu zostaliśmy zaopatrzeni w ubrania sportowe oraz sprzęt narciarski a następnie doświadczyliśmy przyjemności uprawiania jednego z ulubionych sportów Finów - bieg przełajowy na nartach (cross country skiing).Drugi dzień wizyty rozpoczął się od wywiadu, który przeprowadziła z nami przedstawicielka lokalnej prasy. Następnie obserwowaliśmy lekcje geografii, chemii, fizyki oraz wiedzy o społeczeństwie.
Najważniejszym punktem programu drugiego dnia wizyty były rozmowy dotyczące podsumowania dotychczasowej oraz negocjacje na temat dalszej współpracy między trzema partnerskimi szkołami.


Zespół Socratesa - po oficjalnych negocjacjach.


Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na spotkanie nauczycieli okręgu Viiala, przygotowane przez ich organizację związkową.
Pozostałe dni wizyty spędziliśmy w Helsinkach, gdzie zwiedzaliśmy zabytki oraz obejrzeliśmy mecz hokeja na lodzie.
Nasza wizyta była doskonale zorganizowana. Czuliśmy się mile widzianymi gośćmi. Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi liceum w Viiala, Heikki Tuokko oraz koordynatorowi programu Socrates w tejże szkole, Marji-Leenie Tavi.


Zespół Socratesa - od lewej: Tadeusz Łuszczyński, Kamila Stępień - Kazimierza Wielka; David Wilson - Faringdon; Marja-Leena Tavi, Heikki Tuokko - Viiala


W pełni popieramy ideę przejęcia roli koordynatora międzynarodowego przez partnera fińskiego.

9.05.2000-21.05.2000
Wizyta partnerska 20 uczniów wraz z opiekunami Edytą Kwiecień i Andrzejem Kocerba w Viiala.

Program wizyty był bardzo bogaty i urozmaicony. Dla uczestników wymiany bardzo interesująca była także podróż, ponieważ korzystaliśmy z połączenia promowego z przesiadką w Sztokholmie. Uczestnicy wymiany mieszkali w domach swoich kolegów - uczniów szkoły w Viiala. Uczestniczyli razem z nimi w zajęciach szkolnych i w codziennym życiu ich rodzin. W ten sposób mogli poznać zwyczaje, tradycje i specyfikę życia w Finlandii.
Gospodarze przygotowali dla nas bardzo ciekawy program pobytu, obejmujący m.in. wycieczkę rowerową w okolicach Viiala, wycieczkę do parku wodnego w miejscowości Nokia, wycieczkę pieszą połączoną z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i sauną, wycieczkę do stolicy Finlandii - Helsinek, wycieczkę do Tampere i zwiedzanie tego wspaniałego miasta i wiele innych atrakcji. Ciekawe, indywidualne programy pobytu przygotowali także gospodarze goszczący polskich gości.

Oto kilka fotografii dokumentujących te niezapomniane chwile:


W podróży (Gdańsk).Na dziedzińcu szkoły w Viiala.Wspólne ognisko.


W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Sztokholm, a także gościliśmy w ambasadzie polskiej, gdzie podjął nas Pan Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji, Pan Ryszard Czarny.


W trakcie zwiedzania Sztokholmu.Wspólne zdjęcie w ambasadzie.


Wszyscy uczestnicy wizyty nawiązali wiele nowych znajomości, poznali wiele faktów i zwyczajów z życia mieszkańców Finlandii. Na pewno te chwile zapadną na długo w pamięci wszystkich uczestników.


7.06.2000
Dzień Fiński w naszej szkole.
Gościem honorowym była Pani Anna-Liisa Kaupilla, Małżonka Ambasadora Republiki Finlandii w Polsce.

Program imprezy:
11.00-11.30 Inauguracja obchodów Dnia Fińskiego

11.30-12.00 Przedstawienie na motywach fińskiego eposu narodowego "Kalevala"

12.15-12.45 Wystąpienie Pani Anna-Liisa Kaupilla

- ewaluacja projektów związanych z pobytem uczniów w Finlandii

- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu "Wiedza o Finlandii"

ok. 14.00 Uroczysty obiad w kawiarni "Parkowa"

Imprezie towarzyszyła wystawa projektów związanych ze współpracą naszego liceum ze szkołą w Viiala.

    
Wspólne zdjęcie (pośrodku Pani Anna-Liisa Kaupilla) oraz oglądanie projektów.Odwiedziła nas także Pani Marja-Leena Tavi z mężem...


...który z zainteresowaniem oglądał przygotowaną wystawę.


3.09.2000-9.09.2000
Rewizyta uczniów i opiekunów z Viiala.

Program wizyty obejmował m.in. oficjalne powitanie gości, wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, dwudniową wycieczkę (Kraków, Wieliczka, Tatry, Zakopane), zwiedzanie szkolnej, skomputeryzowanej stacji meteorologicznej, która powstała dzięki funduszom pozyskanym dzięki programowi Socrates oraz oficjalne zakończenie pobytu i wręczenie pamiątek. Najlepszą dokumentację stanowią jak zwykle fotografie.


Goście i gospodarze przed budynkiem szkoły.W trakcie wycieczki opiekunka grupy fińskiej, Marja-Leena Tavi zwichnęła nogę, ale dzielnie uczestniczyła w dalszej części podróży.Na górskim szlaku.Krótki odpoczynek.Nazajutrz po powrocie z wycieczki.Zwiedzanie stacji meteorologicznej - prof. Wiesław Stefańczyk w swoim żywiole.Oficjalne podsumowanie wizyty, wręczanie upominków.


19.09.2000-24.09.2000
Wizyta dyrektorów i historyków ze szkół partnerskich Viiala i Faringdon.

Na zaproszenie nauczycieli i uczniów naszego liceum gościli u nas:

* Heikki Tuokko - dyrektor i Kari Flalto - nauczyciel historii, Viiala, Finlandia;
* David Wilson - dyrektor i David Bowden - nauczyciel historii, Faringdon, Anglia.


Dyrektorzy: David Wilson, Heikki Tuokko i Tadeusz Łuszczyński.


Wizyta miała na celu podzielenie się doświadczeniami pedagogicznymi, opracowanie założeń integracji szkół po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.


Spotkanie w siedzibie samorządu.


Zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.


Goście dzielili się z gospodarzami uwagami na temat zachodnich systemów kształcenia. Nauczyciele z obu krajów narzekali, że ich uczniowie nie bardzo lubią uczyć się historii. W piątek, 22. września w klasie IIIa Heikki Tuokko przeprowadził lekcję historii Finlandii w języku angielskim. Nasi uczniowie dowiedzieli się o losach tego kraju dużo więcej niż mogą znależć w polskich podręcznikach. Z Kazimierzy Wielkiej goście udali się do Krakowa, a następnie wrócili do swoich krajów.


Lekcja historii Finlandii.

  
Goście i gospodarze w Krakowie.


23.06-02.07.2001
Obóz sportowo-kulturowy w Faringdon (Anglia)

W obozie wzięli udział Adam Bidziński, Mateusz Bomba, Aleksandra Czarny, Lidia Głogowiecka, Joanna Klimczyk, Michał Korzeński, Tomasz Kowalski, Monika Kozioł, Magdalena Kryś, Bartosz Mikina, Sebastian Pęski, Justyna Piotrowska, Olga Plebańska, Anna Szmigiel, Tomasz Szmuc i Hubert Trzepatowski. Opiekunowie: Edyta Kwiecień i Andrzej Kocerba.
Impreza polegała na wspólnej działalności sportowej oraz uczestnictwie w zajęciach szkolnych przez uczniów współpracujących szkół. Miały miejsce także wycieczki krajoznawcze do Londynu, Oxford i Stonehenge.

19-24.03.2002
"Projekt dramatyczny" w Kazimierzy Wielkiej
Wspólne przedsięwzięcie szkół z Viiala, Faringdon i kazimierskiego liceum, polegające na przygotowaniu inscenizacji "Króla Edypa" Sofoklesa. W ramach wspólnych warsztatów teatralnych współdziałało blisko 40 uczniów z w/w szkół. W programie projektu była także wycieczka do Krakowa, gdzie głównym punktem była wizyta w Teatrze im. J. Słowackiego oraz zwiedzanie zabytków. Kulminacyjnym punktem całego projektu było wystawienie "króla Edypa" na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

kwiecień 2002
Konferencja nauczycieli języków obcych - Viiala

Ze strony polskiej udział wzięli Anna Adamusik, Edyta Kwiecień, Kamila Stępień i dyr. Tadeusz Łuszczyński.

czerwiec 2002
Wizyta robocza podsumowująca działania w ramach projektu - Kazimierza Wielka
Udział wzięli dyrektorzy współpracujących szkół oraz koordynatorzy programu. Wszyscy partnerzy zdecydowanie zadeklarowali dalszą współpracę.

29.01-02.02.2003
Spotkanie projektowe w Puerto Serrano - Hiszpania

22.02-01.03.2003
Projekt technologiczny - Faringdon
Program wizyty:

1. Przeprawa promowa w Dover-Calais.
2. Spacer po Oxfordzie i nocleg w hotelu.
3. Zwiedzanie szkoły w Faringdon i zakwaterowanie.
4. Zwiedzanie London Eye.
5. Zakupy w Londynie.
6. Zwiedzanie Tower Bridge.
7. Projekt "Technology Challenge".
8. Wyjazd na kręgle i wspólna kolacja.
9. Zakupy w Oxfordzie.
10. Wyjazd w drogę powrotną.

28-31.05.2003
Wizyta robocza koordynatorów programu - Kazimierza Wielka
W naszej szkole gościli:
Aneta Kyoseva - Bułgaria,
David Wilson - Anglia,
Maria del Carmen Palomo Bernar i Juan Luis Saez - Hiszpania,
Jukka Saari - Finlandia.
W programie wizyty było m.in. zwiedzanie szkoły, zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince oraz wspólne ognisko podsumowujące pobyt.

28.11.2003
I Targi Szkolne Comenius w Kielcach

Osiągnięcia naszej szkoły w ramach programu prezentowały: Jolanta Fortuna i Joanna Kruszyńska pod opieką Edyty Kwiecień.

21-25.01.2004
Wizyta studyjna w Faringdon - Anglia
Ze strony polskiej udział wzięli Edyta Kwiecień i dyr. Tadeusz Łuszczyński.

  

Dokonano ewaluacji projektu kulturowego realizowanego w bieżącym roku, ustalono plan współpracy na dalszą część roku szkolnego. W programie było także zwiedzanie szkoły i uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.

5-8.05.2004
Wyjazd do Blagoevgradu - Bułgaria

  

Ze strony polskiej udział wzięli Edyta Kwiecień i Włodzimierz Kruszyński. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele z Wielkiej Brytanii: David Twycross i Collin Proffit oraz nauczyciele ze szkoły w Bułgarii, którzy byli zaangażowani w realizację projektów. Oprócz szkoły i uroczego miasteczka uczestnicy zwiedzili Monastyr Rylski oraz piękny górski kurort Bansko. Reprezentanci wszystkich szkół wzięli także udział w lokalnym programie telewizyjnym promującym szkołę i jej kontakty zagraniczne.

31.05.2004
Wizyta gości z Finlandii w Kazimierzy WielkiejMieliśmy przyjemność gościć nauczycieli z Finlandii, którzy przebywali na wycieczce w Polsce i "przy okazji" odwiedzili naszą szkołę.
Wszyscy wyrazili radość z możliwości ponownego spotkania.

4-6.06.2004
Spotkanie - Kazimierza Wielka

Szkołę z Blagoevgradu reprezentowały dyr. Aneta Kyoseva i naucz. j. angielskiego Diana Petrova.


10.11.2004
II Targi Szkolne Socrates-Comenius - Kielce
Naszą szkołę reprezentowały Jolanta Fortuna i Michał Kwiecień pod opieką prof. Edyty Kwiecień.

2-12.09.2005
Wyprawa survival'owa - Finlandia

Grupa uczniów: Kamila Nowak, Tomasz Piotrowski, Andrzej Magiera, Jan Stępień, Gabor Skorupa i Kamil Maj pod opieką Edyty Kwiecień uczestniczyła we wspólnej polsko-fińskiej wyprawie do Kilpisjaervi.

Po 16-godzinnej podróży autokarem uczestnicy dotarli do Tallina, stąd promem (atrakcje: kawa, dancing, karaoke, kasyno) do stolicy Finlandii - Helsinek. Następnie do Viiala, gdzie 3 dni gościli w domach polskich i fińskich rodzin.


Wspólna lekcja muzyki.


Wspomniana Kilpisjaervi to miejscowość w Laponii, w pobliżu styku granic Finlandii, Szwecji i Norwegii, gdzie uczestników przywitała temperatura 4 st. Celsjusza, renifery, zorza polarna oraz uroki fińskiej natury.


Polska "ekipa" w pełnym składzie.


To zdecydowanie nie był dobry dzień na kąpiel :-)


Wszyscy wrócili do Polski pełni wrażeń, to były niezapomniane przeżycia.

1-2.10.2005
Uroczyste obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej

Gośćmi honorowymi byli: Marja Leena-Tavi i Heikki Tuokko (Viiala, Finlandia) oraz David Wilson (Faringdon, England).

Goście byli zachwyceni rozmachem uroczystości, liczbą przybyłych absolwentów oraz niezapomnianą atmosferą spotkania.


Goście honorowi: Heikki Tuokko (Finlandia), opekun ze strony polskiej Kamila Stępień, Marja-Leena Tavi (Finlandia) i David Wilson (Anglia) na widowni Kazimierskiego Ośrodka Kultury w trakcie oficjalnych uroczystości.


luty 2006
Złożenie aplikacji na rok szkolny 2006/07

30.03-2.04.2006
Wizyta studyjna - Viiala

Ze strony polskiej udział wzięli dyrektor Włodzimierz Kruszyński oraz Kamila Stępień. Celem wizyty było podtrzymanie kontaktów z partnerem fińskim oraz ustalenie dalszych działań w ramach programu.

25-29.09.2008
Obchody 10-lecia partnerstwa LO im. M.Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej ze szkołami Faringdon Community College (Wielka Brytania) i Viialan Ylaaste Ja Lukio (Finlandia).

Uroczystości odbyły się w Faringdon Community College w dniach 25-29 września 2008 roku.
Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński, Kamila Stępień i Tadeusz Łuszczyński. Ze strony fińskiej udział wzięli dyr. Heikki Tuokko i Marja-Leena Tavi. Gościli nas dyrektor David Wilson, nauczyciele i uczniowie Faringdon Community College (FCC).
W piątek 26 września odbył się uroczysty apel na temat istotnej roli jaką odgrywa współpraca europejska.
Były przemówienia – dyr. D. Wilson, dyr. W. Kruszyński, dyr. H. Tuokko, przew. Rady Szkoły przy Faringdon Community College oraz burmistrz Faringdon, występy uczniów FCC, prezentacja multimedialna nauczycielki historii w FCC poświęcona wyprawie uczniów FCC na groby ich bliskich, którzy zginęli w bitwach I Wojny Światowej.
Jako, że był to również Europejski Dzień Języków słychać było język polski i fiński w wykonaniu native speakerów.
Uczniowie FCC dali popis gry na afrykańskich bębnach, wykonali kilka angielskich melodii ludowych oraz przedstawili fragment musicalu "Skrzypek na Dachu" pod kierunkiem Eli Kolodziej, pierwszego koordynatora programu Comenius, który w roku 1998 połączył nasze szkoły.
Wieczorem świętowano w tradycyjnym angielskim pubie „ Woodman”
W sobotę David i Claire Wilson zabrali nas na wycieczkę do uroczej posiadłości książąt Marlborough - Blenheim Palace, gdzie mieszkał ich krewny Sir Winston Churchil. W przerwie zwiedzania odbyliśmy piknik w pobliżu posiadłości.
W niedzielę wybraliśmy się do Porthsmouth gdzie zwiedziliśmy Victory - statek admirała Nelsona oraz wystawę poświęconą bitwie pod Trafalgar.
Ostatni poranek spędziliśmy w Oxford, zwiedzając Christ College i kościół katedralny, z którego wieży podziwialiśmy wspaniałą panoramę miasta.

Z Anglii przywieżliśmy mnóstwo wspaniałych wrażeń oraz pomysły na dalszą współpracę.
(relacja Kamila Stępień, fot. David Wilson)
(relacja fotograficzna)

30.11-3.12.2009
Wizyta przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) - Comenius. Celem wizyty było spotkanie przedstawicieli szkół, dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu, określenie roli i zadań partnerów, opracowanie budżetu i planu pracy, wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.
W pracach uczestniczyli:
David Wilson (dyrektor) i Raymond Karam (fizyka) - Faringdon Community College (średnia szkoła ogólnokształcąca)- Anglia;
Eddy Loret (dyrektor), Herve Grimmer (technologia) i Andy Auckbur (język angielski) - Lycee Godart Roger (średnia szkoła ogólnokształcąca) - Francja;
Tuovi Ronkainen (dyrektor) - Viialan Lukio - Finlandia.
Z naszej strony udział brali: Włodzimierz Kruszyński (dyrektor), Kamila Stępień, Edyta Kwiecień, Anna Adamusik (język angielski) i Andrzej Kocerba (informatyka).
Opracowany projekt otrzymał tytuł "Astronomia - europejska przygoda". Mamy nadzieję, że wniosek o sfinansowanie projektu partnerskiego zostanie zaaprobowany.
W trakcie wizyty goście zwiedzili również Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz obserwatorium astronomiczne w Niepołomicach.
Oto kilka fotografii z wizyty - kliknij.

8-10.11.2011
Wizyta nauczycieli i koordynatorów programu Comenius w Viiala, Finlandia.
Celem spotkania było opracowanie celów projektu i stworzenie szczegółowego planu pracy dla każdego celu. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński, koordynator projektu Edyta Kwiecień i nauczyciel informatyki, Andrzej Kocerba. W pracach nad projektem wzięli także udział przedstawiciele szkół partnerskich z Anglii, Francji i oczywiście fińscy gospodarze.

6-11.03.2011
Realizacja projektu „Astronomia – europejska przygoda” w ramach programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
W naszej szkole realizacją programu zajmują się dyrektor Włodzimierz Kruszyński – nauczyciel fizyki, koordynatorem programu jest Edyta Kwiecień – nauczycielka języka angielskiego.
Szkoły partnerskie:
•Faringdon Community College – England, reprezentowana przez nauczycieli: Raymond Karam i Charlotte Kitching oraz 12 uczniów w wieku 15-17 lat;
•Akaan Lukio – Viiala, Finlandia, reprezentowana przez nauczyciela Timo Tarvainen oraz 10 uczniów w wieku 16-18 lat;
•Lycee Godart Roger – Epernay, Francja, reprezentowana przez nauczycieli: Cathrine Drouin-Pougeoise, Nathalie Gillet, Bogusław Kapkowski i Joel Dera oraz 14 uczniów w wieku 16-18 lat.
•Ze strony polskiej w spotkaniu wzięło udział 30 uczniów i 8 nauczycieli (Włodzimierz Kruszyński - dyrektor , nauczyciel fizyki i astronomii, Edyta Kwiecień, Anna Adamusik, Marek Burgiel – nauczyciele j. angielskiego, Joanna Wrzesień - nauczyciel fizyki i astronomii, Andrzej Kocerba - nauczyciel informatyki, Lidia Kałat i Katarzyna Najman - nauczyciele matematyki)
Zrealizowane zostały następujące działania:
•Budowa teleskopu.
•Obserwacje astronomiczne poszczególnych gwiazdozbiorów oraz księżyca, ich położenie i wysokość nad horyzontem w wybranych terminach, oraz porównanie wyników obserwacji.
•Prezentacje multimedialne na temat: „Wielcy astronomowie” – przedstawiciele poszczególnych krajów;
•Tworzenie i aktualizowanie strony internetowej projektu.

Program wizyty był bogaty i bardzo interesujący i miał na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania astronomią oraz pogłębienie wiedzy o tej jednej z najstarszych nauk .
Program pobytu przedstawiał się następująco.
6 marca (niedziela)
Przylot uczniów z Anglii i Francji do Krakowa. Finowie przylecieli w poniedziałek rano.
U rodzin zamieszkało część grupy francuskiej , pozostała część w Bursie Międzyszkolnej. Uczniowie ze szkoły brytyjskiej i fińskiej zamieszkali w hotelu.
7 marca (poniedziałek)
W pomieszczeniach młodzieżowego Klubu „HADES” dyrektor szkoły powitał gości z zagranicznych szkół. Następnie uczniowie zostali podzielona na dwie grupy. Pierwsza grupa budowała teleskop, a druga zajęła się opracowaniem logo projektu.
Uczniowie do obiadu pracowali w grupach międzynarodowych co umożliwiło im integrację i możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia. Międzynarodowy skład grup roboczych sprzyjał doskonaleniu języka angielskiego którym porozumiewali się uczniowie.
Wieczorem wszyscy goście wzięli udział w zabawie ostatkowej zorganizowanej w szkole przez Samorząd Uczniowski. Była to wspaniała okazja do wzajemnego zapoznania się nie tylko uczniów i nauczycieli ale również rodziców , których przedstawiciele przybyli do szkoły.
8 marca (wtorek)
Od godziny 9.00 w Hadesie młodzież zaprezentowała przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne pt. „Wielcy astronomowie”. Młodzież przedstawiła między innymi sylwetki Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Izaaka Newtona, Tycho de Brahe i wielu innych.
O godzinie 11.00 przedstawiciele uczniów i nauczycieli spotkali się w Starostwie z władzami powiatu. Gości przyjęli starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i sekretarz powiatu Marek Krupa.
Wieczorem odbył się wspaniały piknik pod gwiazdami. Cześć uczniów z opiekunami udała się do Niepołomic do Młodzieżowego Obserwatorium, gdzie odbyła się prelekcja w planetarium oraz obserwacje nieba za pomocą teleskopu. Druga połowa uczniów uczestniczyła w obserwacjach nieba, które odbyły się na boisku szkolnym. Uczestnicy pod kierunkiem pana Aleksandra Trębacza obserwowali różne obiekty widoczne na firmamencie. Było na co patrzeć , bo niebo było czyste i widoczność była wspaniała. Jak powiedzieli nam goście z Francji dużo lepsza niż u nich. Do obserwacji wykorzystaliśmy bardzo dobrej klasy teleskopy przywiezione przez nauczyciela ze szkoły Francuskiej pana Bogusława Kapkowskiego oraz lunetę przywieziona przez pana Aleksandra Trębacza. Do dyspozycji obserwujących były jeszcze teleskop wykonany przez uczniów ze szkoły francuskiej, teleskop przywieziony przez Anglików oraz teleskop naszego Liceum. W całej krasie pokazały się planety Jowisz ze swoimi księżycami i Saturn z pięknymi pierścieniami, Księżyc z dobrze widocznymi kraterami i morzami, odległe mgławice widoczne w gwiazdozbiorze Oriona i galaktyka w Andromedzie. Obserwacje przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Była to prawdziwa uczta duchowa dla miłośników astronomii.
9 marca (środa)
Rano uczestnicy projektu pojechali do Jędrzejowa do Muzeum Zegarów Słonecznych, zwiedzili muzeum oraz wzięli udział w lekcji muzealnej na temat budowy zegara słonecznego.
Wieczorem jedna grupa pojechała do Obserwatorium w Niepołomicach, a druga obserwowała niebo z boiska szkolnego.
Wszystkie zaplanowane atrakcje udało nam się zrealizować. Mieliśmy duże szczęście jeśli chodzi o pogodę, gdyż dwie noce przeznaczone na obserwacje nieba były bezchmurne.
10 marca (czwartek)
Wyjazd edukacyjny do Krakowa, zwiedzanie muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, miejsca studiów Mikołaja Kopernika. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły przyrządy astronomiczne.
Potem odbyło się zwiedzanie zabytków Krakowa (m.in. Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, rynek).
Po powrocie do Kazimierzy Wielkiej w Hadesie odbyło się uroczyste pożegnanie gości podczas którego odbyło się podsumowanie wizyty, a uczestnicy podziękowali sobie za współpracę.
Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, co motywuje do współpracy a nie wprowadza niezdrowego współzawodnictwa. Kilkoro uczniów gościło u rodzin polskich. Wszyscy uczniowie szybko nawiązywali znajomości i przyjaźnie, które mogą być kontynuowane dzięki kontaktom internetowym.
11 marca (piątek)
Wyjazd uczestników projektu. Grupa fińska wyjechała we wczesnych godzinach rannych, pozostali uczestnicy około 8 rano.

W ten sposób zakończył się pierwszy etap przygody z astronomią uczniów z czterech partnerskich szkół. Kolejne etapy projektu odbędą się jesienią br. w Anglii, a następnie wiosną 2012r. we Francji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i przeczytania artykułu w Echu Dnia.

9-14.10.2011
Kolejny etap realizacji projektu „Astronomia - europejska przygoda” miał miejsce w Anglii, gdzie w dniach 9-14 października 2011r. spotkali się uczniowie i nauczyciele z Finlandii, Francji i Polski oraz angielscy gospodarze ze szkoły w Faringdon.
Nasze liceum reprezentowali: Sebastian Bomba, Andżelika Gałęziowska i Jakub Nowak – 2a, Daria Pasteczka i Izabela Żurek – 2b, Anna Kita i Angelika Klimczyk – 2d, Rafał Jagielnik i Krzysztof Niewiadomski – 3a, Kamila Koziara i Jagoda Maj – 3c oraz Izabella Łakota i Michał Szafarski – 3d. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele biorący udział w projekcie: Włodzimierz Kruszyński, Edyta Kwiecień, Lidia Kałat i Andrzej Kocerba.
Organizatorzy - szkoła angielska, zapewnili uczestnikom bardzo ciekawy i bogaty program działań, związany tematycznie z projektem, ale znalazł się również czas na zwiedzenie atrakcji turystycznych Anglii, takich jak Londyn czy Oxford.
Wszyscy zagraniczni uczniowie wraz z opiekunami zakwaterowani zostali w uroczym Court Hill Centre. Wspólne posiłki i noclegi sprzyjały integracji, wzajemnemu poznawaniu się i doskonaleniu języka angielskiego. A oto w skrócie program pobytu:
Niedziela, 9.10.2011
Wyjazd busem z Kazimierzy Wielkiej na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, przelot samolotem na lotnisko Stansted k/Londynu, przyjazd autobusem do miejsca zakwaterowania, kolacja.
Poniedziałek, 10.10.2011
Zwiedzanie Laboratorium Rutheforda-Appletona, gdzie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat współczesnych możliwości i planów obserwacji kosmosu, zapoznali się z ciekawymi aspektami budowy satelitów obserwacyjnych, obejrzeli prezentację na temat systemu radioteleskopów LOFAR, brali udział w zawodach zdalnie sterowanych robotów oraz rozwiązywali zadanie konstruktorskie. W godzinach popołudniowych przewidziano zwiedzanie Oxfordu, zaś wieczorem (19-21) odbyły się zajęcia na wydziale fizyki uniwersytetu w Oxfordzie. Do miejsca zakwaterowania wróciliśmy około godziny 21.30.
Wtorek, 11.10.2011
Przejazd autokarem i zwiedzanie miejscowości Avebury, gdzie znajduje się krąg neolityczny głazów, większy i starszy niż w pobliskim Stonehenge. Po lunchu przejechaliśmy do Wroughton, gdzie znajdują się archiwa i biblioteka londyńskiego Muzeum Nauki. Mieliśmy tam możliwość pracy na niesamowitych materiałach źródłowych dotyczących astronomii, związanych z wielkimi postaciami z historii tej nauki. Powrót do Court Hill nastąpił około godziny 17, a więc uczestnicy mieli trochę czasu na relaks, a wieczorem zjedliśmy tradycyjne angielskie „fish and chips”, czyli rybę z frytkami.
Środa, 12.10.2011
Przejazd autokarem do Londynu, krótka wizyta w Muzeum Historii Naturalnej i Muzem Nauki, a o godzinie 12 w kinie IMAX obejrzeliśmy rewelacyjny trójwymiarowy film o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wrażenia były niezapomniane. W godzinach popołudniowych mieliśmy czas na zwiedzanie Londynu, zakupy pamiątek i upominków, a następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Court Hill.
Czwartek, 13.10.2011
W tym dniu uczestnicy projektu zawitali do szkoły w Faringdon. Uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych ze swoimi angielskimi kolegami, zaś nauczyciele pracowali wspólnie nad dalszym przebiegiem projektu i omawiali przewidywane działania do realizacji podczas końcowego spotkania we Francji. Około południa wszyscy uczestnicy pracowali wspólnie nad stroną internetową projektu. Dyrektor szkoły w Faringdon, pan David Wilson podziękował wszystkim gościom, otrzymaliśmy także pamiątkowe kubki z motywami projektu. Po lunchu zostaliśmy zaproszeni na kolację w restauracji chińskiej oraz pożegnalną atrakcję dla wszystkich, jaką okazała się kręgielnia. Zabawa była wspaniała i w świetnych humorach wróciliśmy na ostatni nocleg do Court Hill.
Piątek, 14.10.2011
Dzień wyjazdu, grupa fińska wyjechała baaaaardzo wcześnie - ok. 2.30 w nocy, grupa francuska po śniadaniu. Autokar z naszą grupą odjechał na lotnisko około godziny 11. Do Kazimierzy Wielkiej dotarliśmy około godziny 23.
Podsumowując wizytę wypada podkreślić bardzo dobrą organizację i bogaty program. Wróciliśmy pełni niezapomnianych wrażeń, uczniowie nawiązali nowe znajomości, poznali wiele faktów o Anglii, jej historii, tradycji i chwili obecnej. Mieli również niepowtarzalną okazję doskonalenia języka angielskiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i realizacji naszego pobytu!

Hiperłącza związane z pobytem w Anglii:
Laboratorium Rutheforda-Appletona
Kamienne kręgi w Avebury
Biblioteka i archiwa Muzeum Nauki w Wroughton
Galeria fotografii z wyjazdu
Oficjalna strona projektu "Astronomia - europejska przygoda"


25-31.03.2012
Ostatni etap realizacji projektu „Astronomia - europejska przygoda” odbył się w Epernay, we Francji. Prace projektowe trwały przez cały tydzień – od 26 do 30 marca 2012r. Uczestniczyła w nich młodzież i nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach: teatralnej – przygotowanie przedstawienia teatralnego, oraz robotowej – przygotowanie i przeprowadzenie zawodów robotów „linefollower” (śledzących linię).

Nasze liceum reprezentowali: Wojciech Belski 2d, Anna Bernat 2b, Sebastian Bomba 2a, Jakub Gącik 1a, Justyna Juszczyk 2a, Anna Kita 2d, Grzegorz Kotyza 2d, Paula Kowalska 1a, Kamil Koziara 1a, Marcin Magier 2c, Marta Nocoń 2d, Michał Wieczorek 2a i Izabela Żurek 2b. Uczestnikami opiekowali się nauczyciele biorący udział w projekcie: Marek Burgiel, Mariola Czarny, Andrzej Kocerba, Włodzimierz Kruszyński i Edyta Kwiecień.
Nasi uczniowie przez tydzień mieszkali w domach swoich francuskich gospodarzy. Mieli więc wspaniałą możliwość poznania tradycji, kultury i zwyczajów, a także doskonalenia języka angielskiego – najlepszej w tej sytuacji możliwości porozumiewania się.
Oto krótka relacja z realizacji projektu:
Niedziela, 25.03.2012
Wyjazd busem z Kazimierzy Wielkiej do Warszawy. Wylot z lotniska Okęcie o godzinie 15.45. W Paryżu wylądowaliśmy ok. 18.15. Kolejny etap podróży odbyliśmy koleją podmiejską, a na koniec wsiedliśmy do pociągu, którym około 22 dotarliśmy do Epernay. Oczekiwali już na nas gospodarze: nauczyciele oraz uczniowie z rodzicami podejmujący naszą młodzież. Po powitaniu i przedstawieniu udaliśmy się na odpoczynek, który wszystkim się należał po całodziennej podróży.
Poniedziałek, 26.03.2012
Wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w szkolnej stołówce, gdzie zostaliśmy oficjalnie powitani i przedstawieni. Grupa teatralna odbyła spotkanie robocze, a uczniowie z grupy robotowej towarzyszyli w zajęciach swoim gospodarzom, obserwując lekcje.
Po lunchu, grupa teatralna udała się pociągiem do pobliskiej miejscowości Aÿ, gdzie odbywały się próby przedstawienia, trwające do godziny 18. Po powrocie do Epernay uczniowie wrócili do rodzin. W tym czasie grupa robotyków miała zajęcia w pracowni elektroniki i automatyki, gdzie przygotowywali roboty do zawodów. Bardzo przydatni okazali się nasi uczniowie, którzy służyli pomocą pozostałym uczestnikom pomagając w ćwiczeniach i montażu robotów. Prace zakończyły się ok. 18 i uczniowie udali się do rodzin.
Wtorek, 27.03.2012
Grupa teatralna: próby w Aÿ, gdzie również otrzymali lunch. Grupa robotyków: dalsze prace nad robotami, lunch o 12.15.
O godzinie 13.15 wszyscy uczestnicy spotkali się przy wejściu do szkoły , skąd ruszyliśmy autokarem na wycieczkę do Reims. Głównym miejscem jakie zwiedziliśmy była słynna gotycka katedra (nawa główna długości 140 m), zbudowana w latach 1211-1300. Na schodach wejściowych wykonaliśmy także pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników projektu, które można obejrzeć w naszej galerii. Po wizycie w katedrze obejrzeliśmy jeszcze miejską bibliotekę, której budowę zainicjował i sfinansował słynny amerykański przemysłowiec i filantrop szkockiego pochodzenia, Andrew Carnegie (ten sam od Carnegie Hall w Nowym Yorku). Przed powrotem mieliśmy chwilkę czasu na drobne zakupy. Po powrocie do Epernay aktorzy z grupy teatralnej odbyli jeszcze krótką próbę w szkole.
Środa, 28.03.2012
Po śniadaniu wyruszyliśmy autokarem do Paryża. W stolicy Francji zwiedziliśmy Air and Space Museum Le Bourget, gdzie zobaczyć można bardzo wiele eksponatów z historii i współczesności lotnictwa oraz eksploracji przestrzeni kosmicznej. Większość zwiedzających zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia przy rakiecie Ariane czy ponaddźwiękowym odrzutowcu pasażerskim Concorde.
Następnie przejechaliśmy do centrum Paryża, gdzie po obiedzie odbyliśmy rejs statkiem po Sekwanie oraz spacer po słynnych Polach Elizejskich. Po zakupach udaliśmy się w podróż powrotną do Epernay.
Czwartek, 29.03.2012
Tradycyjnie już grupa aktorów odbywała próby w Aÿ, zaś robotycy przygotowywali się do piątkowych zawodów. Po południu zwiedziliśmy piwnice Castellane, gdzie produkuje się jedne z najlepszych szampanów na świecie (tylko szampan z tego regionu to prawdziwy szampan, wszystkie inne to wina gazowane). Mogliśmy zobaczyć historię i współczesność produkcji szampana.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielem merostwa w siedzibie władz miejskich.
Nauczyciele biorący udział w projekcie spotkali się wieczorem na uroczystej kolacji podsumowującej cały projekt. Była okazja do wymiany upominków, gadżetów i materiałów informacyjnych promujących projekt.
Piątek, 30.03.2012
Grupa teatralna od rana przygotowywała się do wieczornej premiery. Grupa robotyków przeprowadziła ostatnie przygotowania i o godzinie 10 rozpoczęły się zawody robotów. Startowało 7 ekip w mieszanym, międzynarodowym składzie. Zespoły rywalizowały w dwóch konkurencjach. W pierwszej zadaniem robotów było przejechanie trasy wyznaczonej czarną linią na białym tle, przy czym na trasie były 2 tunele, w których robot musiał włączyć oświetlenie drogi. W drugiej konkurencji trasa była wyznaczona białą linią na czarnym tle, a robot musiał zatrzymać się przed przeszkodą umieszczoną na trasie i ruszać samodzielnie po jej usunięciu. W obu konkurencjach liczył się oczywiście czas – im krótszy, tym lepszy wynik. Z satysfakcją odnotowujemy, że przygotowany przez naszych uczniów robot i jego oprogramowanie były wykorzystane w zespołach, które zajęły 3 pierwsze miejsca.
Po lunchu aktorzy dalej szlifowali przedstawienie teatralne, zaś robotycy mieli okazję pograć w kręgle na miejscowej kręgielni.
O godzinie 19 wszyscy spotkaliśmy się na widowni domu kultury w Aÿ. Oprócz uczestników projektu przybyło także wielu gości zainteresowanych samym przedstawieniem.
Sztuka „Among the Stars” („Wśród gwiazd”) opowiada historię Sebastiana – chłopca, który ma ogromne problemy z punktualnością. Na urodziny dostaje mały teleskop, którym ogląda gwiazdy i ciała niebieskie. Wtedy też przybywa do niego Mały Książę, który z pomocą sławnych astronomów pomaga mu pozbyć się problemu. Przedstawienie zostało perfekcyjnie przygotowane, całość grana była oczywiście w języku angielskim przez młodych aktorów ze wszystkich czterech krajów. Gromkie brawa były nagrodą za godziny spędzone na próbach i przygotowaniach.
Na zakończenie wieczoru odbył się wieczór koktajlowy, przygotowano dla nas mnóstwo pysznych przekąsek i napojów.
Niestety, były już pierwsze pożegnania, nie obyło się bez łez, co potwierdza tylko, że młodzież bardzo się ze sobą zżyła i nawiązała międzynarodowe przyjaźnie.
Sobota, 31.03.2012
Dzień powrotu. Na dworcu kolejowym w Epernay spotkali się wszyscy polscy uczniowie i nauczyciele. Żegnali nas opiekunowie, rodzice i młodzież z Francji, którzy gościli nas przez cały tydzień. Pociąg odjechał o 6.30, na lotnisko Charlesa de Gaulle dotarliśmy około 9. Dalsza podróż upłynęła również bez przeszkód i w Kazimierzy Wielkiej byliśmy o 20 wieczorem.

Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie wizyty przez partnerów francuskich. Program był bogaty i służył zarówno realizacji założeń projektu, jak i pozwalał poznać kulturę, tradycję i ciekawe miejsca Francji. Szczególne podziękowania należą się Andy'emu Auckbur i Nathalie Gillet. Dziękujemy także wszystkim nauczycielom szkoły w Epernay, którzy zaangażowani byli w realizację projektu.
Dopisała również pogoda – przez cały tydzień było słonecznie i bardzo ciepło.
Jeszcze raz dziękujemy za współpracę wszystkim szkołom partnerskim. Projekt „Astronomia – europejska przygoda” zaliczymy zdecydowanie do udanych działań w ramach programu Comenius.

Hiperłącza związane z pobytem we Francji:
Położenie miasta Epernay
Wirtualny spacer po Avenue de Champagne
Katedra w Reims
Paryż, Pola Elizejskie, widok w stronę Łuku Triumfalnego
Film prezentujący pracę sekcji teatralnej (serwis YouTube)
Galeria fotografii z wyjazdu
Oficjalna strona projektu "Astronomia - europejska przygoda"